רמות הבטיחות במעבדה ביולוגית

המעבדות הביולוגיות במכון ויצמן בנויות על פי עקרונות, אשר נקבעו על ידי ועדת הבטיחות המכונית, ומפורטים במסמך "בטיחות בניה במעבדות". כמבנה, מהווה המעבדה הבטיחותית מחסום שניוני, שהוא המונע את "בריחת" הגורם הביולוגי לסביבה. ככל שעולה רמת הסיכון בעבודה בגורם, יש לעבוד במעבדה בטיחותית ברמה גבוהה יותר.

רמת הבטיחות מגדירה את התנאים בהם ניתן לעבוד בגורם בצורה בטוחה. כאשר קיים מידע לגבי פתוגניות, עמידות לאנטיביוטיקה, חיסון, טיפול או שינוי בגורמים מהותיים אחרים, ייתכן שיידרשו נהלי עבודה מחמירים יותר (או פחות).

מעבדות ביולוגיות סווגו ע"י ה- NIH וה- CDC לארבע רמות בטיחות:

Bio Safety Level-1 (BL-1)
Bio Safety Level-2 (BL-2)
Bio Safety Level-3 (BL-3)
Bio Safety Level-4 (BL-4)

שתי הרמות הראשונות הן רמות בטיחות נמוכות או בסיסיות, הרמה השלישית היא "מעבדת כליאה" והרמה הרביעית "מעבדת כליאה מירבית".

רמה בטיחותית 1 (BL1)

 

 1. נהלים מיקרוביולוגיים בסיסיים
  • בעת עריכת ניסויים הגישה למעבדה תהיה ע"פ שיקול המנהל.
  • משטחי עבודה יחוטאו אחת ליום ולאחר כל שפך של חומר ביולוגי.
  • כל פסולת נוזלית תחוטא לפני פינויה.
  • חומרים מוצקים, שיש לחטאם מחוץ למעבדה, יפונו בתוך שקית ביוהאזרד - סגורה בקצה - למיכלים מוגני נזילה המוצבים בעמדות פינוי (חדר פסולות מסוכנות) בכל מחלקה/קומה. שינוע השקית לעמדת הפינוי יתבצע רק בתוך הדלי הכתום.
  • אין לקחת פיפטה בפה. יש להשתמש במכשיר מתאים.
  • אין לשתות, אין לאכול, אין לעשן ואין להתאפר בשטח המעבדה. יש לאחסן מזון במקררים ובארונות מיוחדים מחוץ לשטח העבודה.
  • על הצוות לרחוץ ידיו בתום טיפול בגורם הביולוגי, בחיות מעבדה או לפני עזיבת המעבדה.
  • יש לבצע את כל התהליכים תוך המעטה ביצירת אוירוסולים.
  • יש לארגן תוכנית להשמדת חרקים ומכרסמים.                                                                                                        

 

 1. ציוד מגן

במכון ויצמן, גם בעת עבודה ברמת BL-1 יש לעבוד בחלוק, כפפות ונעליים סגורות.

כאשר יש סיכון להתזה יש להשתמש במשקפי מגן.

יש לאסוף שיער ארוך.

 1. התקנים מעבדתיים
  • יש לתכנן את המעבדה כך שניתן יהיה לנקותה בקלות.
  • משטחי העבודה יהיו עמידים למים, חומצות, בסיסים, ממיסים אורגניים וחום בינוני.
  • הריהוט במעבדה יהיה בעל מבנה קשיח, תוך מתן מרווחים לגישה לצורך ניקוי.
  • בכל מעבדה יהיה כיור לרחיצת ידיים.
  • בחלונות הניתנים לפתיחה יותקנו רשתות נגד חרקים.

רמה בטיחותית 2 (BL2)

רמה זו מתאימה לעבודה בגורמים ביולוגיים מדבקים הגורמים למחלות באדם, כגון וירוס הפטיטיס B וסלמונלה.

רמה 2 מתאימה גם לעבודה ברקמות, בדם ובנוזלי גוף ממקור אנושי שלא עברו פיקסציה או לעבודה בשורות תאים ממקור אנושי, העלולים להכיל גורמים מדבקים.

דרכי הדבקה עיקריות כוללות דקירה או חתך, חשיפה לריריות (עיניים, פה ואף) או בליעה של חומר נגוע.

משום כך, יש להקפיד על כללי עבודה בטוחה בחדים. כמו כן, תהליכים בהם משתחררים אוירוסולים יבוצעו במנדפים ביולוגיים או תוך שימוש בציוד מיגון פיזי אחר (צנטריפוגה בעלת אטם, משקפי מגן, נשמית ועוד).

 

נהלי עבודה, ציוד מגן והתקנים המתאימים לרמת בטיחות ביולוגית 2

 1. עובדים וגישה למעבדה
  • צוות העובדים יהיה מאומן בטיפול בגורמים פתוגניים, ויהיה בפיקוח מדענים מוסמכים לכך.
  • הגישה למעבדה תהיה מוגבלת וע"פ שיקוליו של מנהלה. אנשים הרגישים יותר להדבקות, או שהדבקה תגרום להם תופעות חריפות מהרגיל, לא יורשו להיכנס למעבדה ולחדר החיות.
  • רק אנשים שהוזהרו לגבי הסיכון ומקיימים דרישות מסוימות ,עפ"י שיקוליו של מנהל המעבדה, למשל חיסון, יורשו להיכנס.
  • יש להציג שלט אזהרה על דלת הכניסה לשטח העבודה. השלט יכלול את הסימון הבינלאומי, יזהה את הגורם הביולוגי, את שם מנהל המעבדה ומספר הטלפון שלו (או של כל אחראי אחר) ואת הדרישות המיוחדות לכניסה מעבדה.
  • יש להכין ולאמץ מדריך לנהלים בטיחותיים. הצוות יקבל הדרכה לגבי הסיכונים המעורבים בעבודה, יקרא ויעקוב אחר הנהלים והטכניקות הבטיחותיים.
 2. תהליכים
  • יש להשתמש בציוד מגן אישי מתאים הכולל חלוק מעבדה, כפפות ומשקפי מגן.
  • אין לצאת מהמעבדה עם ציוד מגן אישי מזוהם ואין ללבוש ציוד מגן אישי באזורים ירוקים, כגון משרדים, ספרייה וחדרי אוכל.
  • תהליכים בהם משתחררים אוירוסולים יבוצעו במנדפים ביולוגיים או תוך שימוש בציוד מיגון פיזי אחר, כגון, נשמית.
  • השימוש בחדים וזכוכיות יוגבל להכרחי בלבד ויינקטו כל כללי הבטיחות הנדרשים.
  • אין לקחת פיפטה בפה. יש להשתמש במכשיר מתאים.
  • על הצוות לרחוץ ידיו בתום טיפול בגורם הביולוגי, בחיות מעבדה או לפני עזיבת המעבדה.

 

 1. חיטוי, פסולת ושפך
  • משטחי עבודה יחוטאו אחת ליום ולאחר כל שפך של חומר ביולוגי.
  • כל פסולת נוזלית או מוצקה תחוטא לפני פינויה. חומר מזוהם שעליו לעבור חיטוי מחוץ למעבדה, ייסגר במיכלים מוגני נזילה.
  • תאונות ושפכים המלווים בחשיפה לגורם הביולוגי, ידווחו מיד למנהל המעבדה. לאחר כל תאונה יש לערוך הערכה רפואית, טיפול כנדרש, ולשמור רישומים מדויקים בכתב כמעקב אחר תוצאות הדבקה אפשרית.

 

 1. נהלים כללים
  • אין לשתות, לאכול, לעשן או להתאפר בשטח המעבדה. יש לאחסן מזון במקררים / ארונות מיוחדים מחוץ לשטח העבודה.
  • יש לקיים תוכניות להשמדת מכרסמים וחרקים.
  • אין להתיר הכנסת חיות שאינן קשורות לעבודה.

 

 1. ציוד בטיחותי:

יש להשתמש במנדף ביולוגי (קבוצה 2) או בציוד מגן אישי מותאם בביצוע הפעולות הבאות:

  • בתהליכים היוצרים אוירוסולים: סירכוז, טחינה, ריסוק, סוניקציה, ערבול, פתיחת מיכלים אטומים, הדבקת חיות דרך האף ואיסוף רקמות מודבקות מחיות או מביצים.
  • טיפול בריכוזים גבוהים או נפחים גדולים של גורם ביולוגי.

סירכוז יבוצע רק תוך שימוש בראש צנטריפוגה אטום, או במבחנות בטיחותיות אטומות, ואם הפתיחה נעשית במנדף ביולוגי.

 1. התקנים בטיחותיים
  • יש לתכנן את המעבדה כך שתינתן לניקוי בקלות.
  • משטחי העבודה יהיו עמידים למים, חומצות, בסיסים, ממיסים
   אורגניים וחום בינוני.
  • הריהוט יהיה יציב ויש לשמור על מרווחים לגישה לניקוי.
  • בכל מעבדה יהיה כיור לרחיצת ידיים.
  • על חלונות נפתחים יותקנו רשתות נגד חרקים.
  • יהיה בנמצא אוטוקלב לחיטוי חומרי פסולת.

רמה בטיחותית 3 (BL3)

רמה בטיחותית זו מתאימה לעבודה בגורמים מקבוצת סיכון 3, כלומר גורמים העלולים לגרום מחלות קשות ואפילו מוות כתוצאה מהדבקה בדרכי הנשימה, כגון Mycobacterium tuberculosis ו- St. Louis encephalitis virus.

עיקר הדגש מושם על מחסומים ראשוניים ושניוניים להגנה על העובדים, על הקהילה ועל הסביבה מחשיפה לאוירוסולים מדבקים. למשל, כל ההליכים מבוצעים בתוך מנדף ביולוגי או ציוד אטום לאוויר. מחסומים שניוניים המיושמים ברמת בטיחות זו כוללים גישה מוגבלת למעבדה ומערכת אוורור מיוחדת המקטינה שחרור אוירוסולים מדבקים.

כיום  אסורה במכון ויצמן העבודה בגורמים ברמת בטיחות ביולוגית 3.

רמת בטיחות ביולוגית 4 (BL4)

רמה בטיחותית זו מתאימה לעבודה בגורמים מקבוצת סיכון 4, הגורמים למחלות מסכנות חיים שאין להן חיסון או טיפול, והמועברות בדרכי הנשימה. וירוסים כגון Marburg או Congo-Crimean hemorrhagic fever שייכים לקבוצה זו.

בטיחות ביולוגית בעבודה בחיות מעבדה

ככלל, רמת הבטיחות המומלצת (נהלים, התקנים ותפעול) לעבודה בגורם מדבק בחיות דומה לזו הנדרשת בעבודה עם הגורם in-vitro. עם זאת, יש לזכור כי עבודה בחיות טומנת בחובה סיכונים ייחודיים. במעבדה, הסיכונים נגזרים מהציוד שמשמש לביצוע הניסוי או מהאנשים שמבצעים אותו ואילו בעבודה בחיות קיימים סיכונים נוספים כגון: חשיפה לאוירוסולים, הפרשות שיוצרת החיה, שריטה או נשיכה של המטפל.

במכון ויצמן עבודה בחיות עם גורמים ביולוגים מדבקים מתבצעת באזור נפרד של בית החיות באופן שיקטין את הסיכון לעובדים וכן להדבקה של חיות אחרות.

עבודה באגף זה דורשת הדרכה נוספת ע"י צוות השירותים הווטרינריים וכן ע"י קצין בטיחות ביולוגית.