חובת ההשתתפות בהדרכות בטיחות

חוקי הבטיחות והתקנות הנגזרות מהם חלים על כלל העובדים בקמפוס המכון – בכל מעמד: עובדי המכון ותלמידיו לרבות מדענים ומדענים אורחים, קבלני חוץ, כל והמשתמשים במתקני המכון או עובדים בהם בכל הסדר אחר.  באחריות המנהלים ברמות השונות לוודא כי עובדיהם קיבלו הדרכת בטיחות. על העובדים מוטלת החובה להשתתף במפגשי ההדרכה בבטיחות. עליהם לתת את הדעת להיבטי הבטיחות של עבודתם ולסיכונים האפשריים, ולבקש מראשי הקבוצות והמנהלים הנחיות או הדרכה בנושאי בטיחות ייחודיים.

הדרכות הבטיחות במכון ויצמן מועברות ע"י צוות ממוני הבטיחות.

לצורך הרשמה להדרכה יש לפנות ישירות למייל: Safety.training@weizmann.ac.il

בירורים בטלפון 4158 (אילנית מדמון)