לשכת <b>המבקר הפנימי</b> https://www.weizmann.ac.il/sites/internal-audit-office/ he לשכת המבקר הפנימי https://www.weizmann.ac.il/sites/internal-audit-office/lskt-hmbqr-hpnymy <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">לשכת המבקר הפנימי</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>elihot</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 06/13/2023 - 15:07</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><div class="site-description "> <div class="bkg-wrap1"> <div class="bkg-wrap2"> <div class="container"> <div class="inner"> <div class="inner2 fade-item"> <div class="text"> <h1>לשכת <span> המבקר הפנימי </span></h1> <p class="description">תכליתה של הביקורת הפנימית היא לתרום להצלחת הארגון בהשגת יעדיו ולחיזוק אמינותו בקרב בעלי העניין בו.</p> </div> <div class="image"> <svg height="424.871" viewbox="0 0 473.224 424.871" width="473.224" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><defs><clippath id="clip-path"><rect data-name="Rectangle 160" fill="none" height="171.704" id="Rectangle_160" stroke="#15518d" stroke-width="4.5" width="130.224"></rect></clippath><clippath id="clip-path-3"><rect data-name="Rectangle 163" fill="#15518d" height="115.959" id="Rectangle_163" width="102.916"></rect></clippath><clippath id="clip-path-4"><rect data-name="Rectangle 162" fill="#fff" height="170.424" id="Rectangle_162" stroke="#15518d" stroke-width="5" transform="translate(-5 -5)" width="169.014"></rect></clippath><clippath id="clip-path-5"><rect data-name="Rectangle 165" fill="#15518d" height="189.361" id="Rectangle_165" transform="translate(-5.775)" width="123.775"></rect></clippath><clippath id="clip-path-6"><rect data-name="Rectangle 166" fill="#15518d" height="119.637" id="Rectangle_166" width="143"></rect></clippath></defs><g data-name="Group 237" id="Group_237" transform="translate(-469 -169.129)"><g data-name="Group 233" id="Group_233" transform="translate(-20)"><circle cx="178.5" cy="178.5" data-name="Ellipse 6" fill="#e5f4ff" id="Ellipse_6" r="178.5" transform="translate(489 237)"></circle><circle cx="178.5" cy="178.5" data-name="Ellipse 7" fill="#fff" id="Ellipse_7" r="178.5" transform="translate(519 217)"></circle><g data-name="Path 30" fill="none" id="Path_30" transform="translate(513 212)"><path d="M185,0C287.173,0,370,82.827,370,185S287.173,370,185,370A184.849,184.849,0,0,1,0,185C0,82.827,82.827,0,185,0Z" stroke="none"></path><path d="M 185 4 C 172.7167510986328 4 160.4424438476562 5.23724365234375 148.5179443359375 7.677337646484375 C 136.8985443115234 10.05499267578125 125.4694061279297 13.60284423828125 114.5478515625 18.22225952148438 C 103.8237609863281 22.75814819335938 93.48001098632812 28.37258911132812 83.80398559570312 34.90960693359375 C 74.21884155273438 41.38519287109375 65.20529174804688 48.82205200195312 57.01370239257812 57.01370239257812 C 48.82205200195312 65.20529174804688 41.38519287109375 74.21884155273438 34.90960693359375 83.80398559570312 C 28.37258911132812 93.48001098632812 22.75814819335938 103.8237609863281 18.22225952148438 114.5478515625 C 13.60284423828125 125.4694061279297 10.05499267578125 136.8985443115234 7.677337646484375 148.5179443359375 C 5.23724365234375 160.4424438476562 4 172.7167510986328 4 185 C 4 221.1179504394531 14.60321044921875 255.9893493652344 34.66336059570312 285.84423828125 C 44.33355712890625 300.236083984375 56.00186157226562 313.1585998535156 69.34408569335938 324.2526550292969 C 82.77459716796875 335.420166015625 97.68670654296875 344.5545654296875 113.6662902832031 351.402099609375 C 124.7411956787109 356.14794921875 136.3202972412109 359.791015625 148.0820007324219 362.2300415039062 C 160.1452484130859 364.7315979003906 172.5662536621094 366 185 366 C 197.2832489013672 366 209.5575561523438 364.7627563476562 221.4820556640625 362.3226623535156 C 233.1014556884766 359.9450073242188 244.5306091308594 356.3971557617188 255.4521484375 351.7777404785156 C 266.1762390136719 347.2418518066406 276.5199890136719 341.6274108886719 286.1959838867188 335.0903930664062 C 295.7811584472656 328.6148071289062 304.7947082519531 321.1779479980469 312.9862976074219 312.9862976074219 C 321.1779479980469 304.7947082519531 328.6148071289062 295.7811584472656 335.0903930664062 286.1959838867188 C 341.6274108886719 276.5199890136719 347.2418518066406 266.1762390136719 351.7777404785156 255.4521484375 C 356.3971557617188 244.5306091308594 359.9450073242188 233.1014556884766 362.3226623535156 221.4820556640625 C 364.7627563476562 209.5575561523438 366 197.2832489013672 366 185 C 366 172.7167510986328 364.7627563476562 160.4424438476562 362.3226623535156 148.5179443359375 C 359.9450073242188 136.8985443115234 356.3971557617188 125.4694061279297 351.7777404785156 114.5478515625 C 347.2418518066406 103.8237609863281 341.6274108886719 93.48001098632812 335.0903930664062 83.80398559570312 C 328.6148071289062 74.21884155273438 321.1779479980469 65.20529174804688 312.9862976074219 57.01370239257812 C 304.7947082519531 48.82205200195312 295.7811584472656 41.38519287109375 286.1959838867188 34.90960693359375 C 276.5199890136719 28.37258911132812 266.1762390136719 22.75814819335938 255.4521484375 18.22225952148438 C 244.5306091308594 13.60284423828125 233.1014556884766 10.05499267578125 221.4820556640625 7.677337646484375 C 209.5575561523438 5.23724365234375 197.2832489013672 4 185 4 M 185 0 C 287.1726684570312 0 370 82.82736206054688 370 185 C 370 287.1726684570312 287.1726684570312 370 185 370 C 159.1502990722656 370 134.5388946533203 364.6983032226562 112.0907592773438 355.0787353515625 C 46.21841430664062 326.8511047363281 0 261.322998046875 0 185 C 0 82.82736206054688 82.82736206054688 0 185 0 Z" fill="#15518d" stroke="none"></path></g></g><path d="M-12730.386-10604.731h142.063v178.624Z" data-name="Path 499" fill="#fff" id="Path_499" transform="translate(13412 10824.146)"></path><path d="M-12596.228-10415.5v160.469h122.215V-10415.5Z" data-name="Path 498" fill="#fff" id="Path_498" transform="translate(13411.903 10821.129)"></path><g data-name="Group 220" id="Group_220" transform="translate(812 401.361)"><g data-name="Group 217" id="Group_217"><g clip-path="url(#clip-path)" data-name="Group 216" id="Group_216"><rect data-name="Rectangle 159" fill="none" height="167.502" id="Rectangle_159" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(2.101 2.101)" width="126.022"></rect></g></g><line data-name="Line 140" fill="none" id="Line_140" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 51.373)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 141" fill="none" id="Line_141" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 65.864)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 142" fill="none" id="Line_142" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 21.773)" x2="47.175"></line><line data-name="Line 143" fill="none" id="Line_143" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 36.264)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 144" fill="none" id="Line_144" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 80.355)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 145" fill="none" id="Line_145" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 94.845)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 146" fill="none" id="Line_146" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 109.336)" x2="93.37"></line><line data-name="Line 147" fill="none" id="Line_147" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(17.937 137.841)" x2="25.304"></line><g data-name="Group 219" id="Group_219"><g clip-path="url(#clip-path)" data-name="Group 218" id="Group_218"><path d="M112.784,209.428c-5.029-7.487-37.814,32.383-7.448,17.048,20.717-10.462,22.661-10.8,18.709-5.958s16.027-4.935,20.506.838" data-name="Path 475" fill="none" id="Path_475" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(-36.959 -83.216)"></path><path d="M128.492,246.8c17.655-4.934,34.256-3.724,33.07-2.421" data-name="Path 476" fill="none" id="Path_476" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="4.5" transform="translate(-51.288 -97.083)"></path></g></g></g><g data-name="Group 224" id="Group_224" transform="translate(517.137 332)"><g clip-path="url(#clip-path-3)" data-name="Group 223" id="Group_223"><path d="M68.274,47.606a2.353,2.353,0,0,1-2.564-.51L35.187,16.577a2.353,2.353,0,0,1-.689-1.664C39.742,5.791,58.857-2.173,69.034.538a2.356,2.356,0,0,1,.693,1.668V45.433a2.353,2.353,0,0,1-1.453,2.174M40.225,14.96l24.8,24.793V4.634a40.7,40.7,0,0,0-24.8,10.326" data-name="Path 478" fill="#15518d" id="Path_478" transform="translate(-24.352 0)"></path><path d="M47.26,204.509C22.7,208.081-.706,183.806.017,159.456a45.44,45.44,0,0,1,13.4-32.344,2.353,2.353,0,0,1,3.327,0l30.522,30.52a2.351,2.351,0,0,1,.689,1.664v43.548a2.352,2.352,0,0,1-.692,1.667m-32.136-72.36c-22.92,24.136-5.054,67.3,28.123,68.265V160.27Z" data-name="Path 479" fill="#15518d" id="Path_479" transform="translate(0 -89.242)"></path><path d="M190.626,174.7a2.37,2.37,0,0,1-2.512-2.355V85.569a2.353,2.353,0,0,1,2.345-2.353c60.228.871,60.373,90.4.166,91.482m2.194-4.764c50.823-2.621,50.793-79.347,0-81.957Z" data-name="Path 480" fill="#15518d" id="Path_480" transform="translate(-132.79 -58.742)"></path></g></g><g data-name="Group 228" id="Group_228" transform="translate(-78 -10)"><g data-name="Group 227" id="Group_227" transform="translate(646 184.129)"><g clip-path="url(#clip-path-4)" data-name="Group 221" id="Group_221"><path d="M50.223,133.423c2.313.515,4.356,2.189,6.61,2.939a60.718,60.718,0,0,0,6.552,2.337,2.321,2.321,0,0,1,1.639,1.835l3.107,17.7a2.735,2.735,0,0,0,2.7,2.269c26.051-1.088,19.917,6.416,24.935-19.969a2.315,2.315,0,0,1,1.624-1.825,60.872,60.872,0,0,0,6.569-2.342c2.237-.541,6.008-4,7.948-2.513l14.707,10.317a2.74,2.74,0,0,0,3.512-.309l13.526-13.523a2.738,2.738,0,0,0,.306-3.515L133.636,112.1c-1.453-1.907,1.96-5.7,2.519-7.94a60.512,60.512,0,0,0,2.34-6.552,2.3,2.3,0,0,1,1.832-1.64l17.695-3.1a2.74,2.74,0,0,0,2.269-2.7V71.035a2.738,2.738,0,0,0-2.269-2.7l-17.7-3.1a2.305,2.305,0,0,1-1.831-1.654,60.516,60.516,0,0,0-2.335-6.536c-.553-2.264-3.98-6-2.526-7.937l10.328-14.721a2.737,2.737,0,0,0-.305-3.515c-19.123-17.6-9.591-18.63-31.754-3.509-1.908,1.455-5.7-1.961-7.941-2.519A60.145,60.145,0,0,0,97.406,22.5a2.323,2.323,0,0,1-1.639-1.83L92.66,2.973A2.735,2.735,0,0,0,89.96.7C63.907,1.791,70.043-5.712,65.024,20.672A2.319,2.319,0,0,1,63.4,22.5a60.23,60.23,0,0,0-6.566,2.341c-2.282.557-5.963,3.975-7.933,2.526C26.866,12.4,36.336,13.078,17.138,30.867a2.738,2.738,0,0,0-.306,3.515L27.155,49.1C28.609,51,25.193,54.8,24.636,57.038A60.483,60.483,0,0,0,22.3,63.591a2.3,2.3,0,0,1-1.834,1.64l-17.693,3.1A2.738,2.738,0,0,0,.5,71.035V90.163a2.74,2.74,0,0,0,2.269,2.7l17.7,3.1A2.305,2.305,0,0,1,22.3,97.626a60.489,60.489,0,0,0,2.335,6.534c.786,1.859,1.678,3.7,2.65,5.487a2.308,2.308,0,0,1-.125,2.448L16.832,126.818a2.738,2.738,0,0,0,.305,3.515C38.371,150.822,26.667,146.662,50.223,133.423Z" data-name="Path 477" fill="#fff" id="Path_477" stroke="#15518d" stroke-width="5" transform="translate(-0.389 -0.388)"></path></g></g><g data-name="Ellipse 73" fill="none" id="Ellipse_73" stroke="#15518d" stroke-width="5" transform="translate(686 225)"><circle cx="40" cy="40" r="40" stroke="none"></circle><circle cx="40" cy="40" fill="none" r="37.5"></circle></g><line data-name="Line 151" fill="none" id="Line_151" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-width="4" transform="translate(705.5 264.5)" x1="19" y1="17"></line><line data-name="Line 152" fill="none" id="Line_152" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-width="4" transform="translate(724.5 251.5)" x1="23" y2="30"></line></g><g data-name="Group 230" id="Group_230" transform="translate(710 215)"><g clip-path="url(#clip-path-5)" data-name="Group 229" id="Group_229"><path d="M121.417,189.361a2.3,2.3,0,0,1-2.358-2.248V4.5H2.358A2.305,2.305,0,0,1,0,2.248,2.3,2.3,0,0,1,2.358,0H121.417a2.3,2.3,0,0,1,2.358,2.248V187.113a2.3,2.3,0,0,1-2.358,2.248" data-name="Path 488" fill="#15518d" id="Path_488" transform="translate(-5.775)"></path><path d="M133.213,124.35c-12.783-.229-12.781-19.226,0-19.454,12.783.229,12.781,19.226,0,19.454m0-14.957c-6.874.123-6.873,10.339,0,10.461,6.874-.123,6.873-10.339,0-10.461" data-name="Path 489" fill="#15518d" id="Path_489" transform="translate(-88.886 -75.419)"></path><path d="M133.213,260.628c-12.783-.229-12.781-19.226,0-19.454,12.783.229,12.781,19.226,0,19.454m0-14.957c-6.874.123-6.873,10.339,0,10.461,6.874-.123,6.873-10.339,0-10.461" data-name="Path 490" fill="#15518d" id="Path_490" transform="translate(-88.886 -173.401)"></path><path d="M269.362,136.005H239.877c-2.908.043-2.923-4.539,0-4.5h29.485c2.908-.043,2.923,4.539,0,4.5" data-name="Path 491" fill="#15518d" id="Path_491" transform="translate(-170.896 -94.553)"></path><path d="M269.362,272.282H239.877c-2.908.043-2.923-4.539,0-4.5h29.485c2.908-.043,2.923,4.539,0,4.5" data-name="Path 492" fill="#15518d" id="Path_492" transform="translate(-170.896 -192.535)"></path><path d="M229.625,479.438h-35.74a6.109,6.109,0,0,1-6.1-6.1v-13.46a6.109,6.109,0,0,1,6.1-6.1h35.74a6.109,6.109,0,0,1,6.1,6.1v13.46a6.109,6.109,0,0,1-6.1,6.1m-35.74-21.168a1.608,1.608,0,0,0-1.606,1.606v13.46a1.608,1.608,0,0,0,1.606,1.606h35.74a1.608,1.608,0,0,0,1.606-1.606v-13.46a1.608,1.608,0,0,0-1.606-1.606Z" data-name="Path 493" fill="#15518d" id="Path_493" transform="translate(-135.014 -326.258)"></path></g></g><g data-name="Group 234" id="Group_234" transform="translate(0 3)"><g data-name="Group 232" id="Group_232" transform="translate(616.5 381.543)"><g clip-path="url(#clip-path-6)" data-name="Group 231" id="Group_231"><path d="M20.088,283.454H2.464A2.464,2.464,0,0,1,0,280.991V239.178a2.464,2.464,0,0,1,2.464-2.464H20.088a2.464,2.464,0,0,1,2.464,2.464v41.813a2.464,2.464,0,0,1-2.464,2.464M4.927,278.527h12.7V241.642H4.927Z" data-name="Path 494" fill="#15518d" id="Path_494" transform="translate(0 -163.818)"></path><path d="M150.463,178.416H132.839a2.464,2.464,0,0,1-2.464-2.464V87.4a2.464,2.464,0,0,1,2.464-2.464h17.624a2.464,2.464,0,0,1,2.464,2.464v88.553a2.464,2.464,0,0,1-2.464,2.464M135.3,173.489H148V89.864H135.3Z" data-name="Path 495" fill="#15518d" id="Path_495" transform="translate(-90.226 -58.78)"></path><path d="M280.839,212.361H263.215a2.464,2.464,0,0,1-2.464-2.464V136.45a2.464,2.464,0,0,1,2.464-2.464h17.625a2.464,2.464,0,0,1,2.464,2.464V209.9a2.464,2.464,0,0,1-2.464,2.464m-15.161-4.927h12.7V138.914h-12.7Z" data-name="Path 496" fill="#15518d" id="Path_496" transform="translate(-180.452 -92.725)"></path><path d="M411.215,119.637H393.591a2.464,2.464,0,0,1-2.464-2.464V2.464A2.464,2.464,0,0,1,393.591,0h17.624a2.464,2.464,0,0,1,2.464,2.464V117.173a2.464,2.464,0,0,1-2.464,2.464m-15.161-4.927h12.7V4.928h-12.7Z" data-name="Path 497" fill="#15518d" id="Path_497" transform="translate(-270.679)"></path></g></g><line data-name="Line 148" fill="none" id="Line_148" stroke="#15518d" stroke-linecap="round" stroke-width="5" transform="translate(563.5 499.5)" x2="247"></line></g></g></svg></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Jun 2023 12:07:05 +0000 elihot 8 at https://www.weizmann.ac.il/sites/internal-audit-office מהות הביקורת הפנימית https://www.weizmann.ac.il/sites/internal-audit-office/mhwt-hbyqwrt-hpnymyt <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">מהות הביקורת הפנימית</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>elihot</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 06/13/2023 - 15:13</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><div class="essence-block"> <div class="bkg-wrap1"> <div class="bkg-wrap2"> <div class="container"> <div class="essence-section"> <h2 class="font-heebo-44 fade-item">מהות הביקורת הפנימית</h2> <div class="essence-list"> <div class="essence-item fade-item"> <h3 class="font-heebo-24">אי תלות ואובייקטיביות</h3> <p>הביקורת הפנימית הינה בלתי תלויה ופועלת בגישה חסרת פניות כדי להוסיף ערך לארגון ולשפר את התנהלותו.</p> </div> <div class="essence-item fade-item"> <h3 class="font-heebo-24">ערך מוסף</h3> <p>הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו ולהוסיף לו ערך, באמצעות בדיקה, הערכה ומתן המלצות לשיפור מועילות תהליכים, ניהול הסיכונים, הבקרה והפיקוח.</p> </div> <div class="essence-item fade-item"> <h3 class="font-heebo-24">חקיקה ותקן מקצועי</h3> <p>פעולות הביקורת הפנימית נערכות על-פי הוראות הדין והתקנים המקצועיים אשר מטילים עליה חובות ותפקידים ייחודיים לה.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="for-design-block"></div> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Jun 2023 12:13:36 +0000 elihot 9 at https://www.weizmann.ac.il/sites/internal-audit-office