בטיחות באש

כל עובדי המכון חייבים להתמצא במיקומו ובתפעולו של ציוד הכיבוי והחירום במקומות עבודתם. במקרה של שריפה או חשד בשריפה (כגון הפעלת אזעקת עשן), התגובה תהיה תלויה בקרבה למקום השריפה ובהוראות רשמיות. אם אתם נמצאים בקרבת מקום, נסו להעריך את חומרת המצב, ואם אתם יכולים: עיזרו לכבות את האש או לאתר אותה,
הזעיקו עזרה (שלוחה 2999 ), או פנו את המקום (ראו סעיף תגובת חירום לשריפה או פיצוץ). אסור להתקהל ליד מקומות שפרצה בהם שריפה.
אם פרצה שריפה בסמוך למיכלי גזים דליקים, רעילים או מחמצנים, סיגרו אותם מיד. נסו לסלק מיכלים העלולים להיפגע מחום השריפה, בייחוד אם הם מכילים גז רעיל, דליק או מחמצן.
במידה ומעורבים בשריפה חומרים מסוכנים: רדיואקטיביים, ביולוגיים או כימיים, אין לטפל בשריפה, יש להודיע למוקד החירום ולפנות את הבניין.
בעת הדיווח למוקד יש למסור את מיקום האירוע, בניין, קומה וחדר. כמו כן יש למסור את פרטי המודיע ומספר הטלפון הקווי והסלולרי.

כללי מניעת דליקות במעבדות

חומרים כימיים העלולים לגרום לשריפות במעבדה הם מוצקים מקבוצת המתכות האלקליות, אבקות מתכתיות דקיקות (אלומיניום, מגנזיום וכו'), ואלקלים מתכתיים, זרחן ותרכובותיו. כיבוי שריפה של חומרים אלה יש לבצע על ידי שימוש במטף אבקה יבשה למתכות (בצבע צהוב).
כימיקלים יאוחסנו במכלים מתאימים ומסומנים, במקומות מאווררים היטב שיהיו גם חסיני אש, במידת הצורך. יש להתייעץ עם צוות יחידת הבטיחות בכל הנוגע לבטיחות בהובלה, בטלטול, באחסנה ובשימוש בכימיקלים באופן שיצמצם סכנת שריפה. הרחק חומרים דליקים ממקור אש ומתנורי חימום, דאג לאחסון סולוונטים במקומות המיועדים להם.
בעת שימוש במבער גז, הרחק חומרים העלולים להתלקח, כמו כן סגור היטב את שסתום המיכל.
בעת שימוש באמבט חימום מים, דאג למילויו.

הנחיות לקבלת אישור לעבודה באש גלויה (דצמבר 2013)

כללי

לא תבוצע כל עבודה באש גלויה (או "עבודה חמה" במכון ויצמן (במבנה או מחוץ למבנה) על ידי קבלנים או על ידי עובדי המכון ללא קבלת אישור על כך מיחידת הבטיחות במכון.

בהגדרת המושג "אש גלויה" / "עבודה חמה" נכללות כל העבודות הקשורות ביצור חום וגיצים, כגון: ריתוך, חיתוך, הלחמה, עבודות בדיסק, הלחמת PVC, זיפות.

הערה: כמו כן יש לדרוש ניתוק של גלאים בעבודות בניה כמו הריסה, קידוח, צביעה בהתזה וכו'.

נוהל קבלת אישור לעבודה באש גלויה

 1. מפקח מטעם אגף בינוי (או גורם אחראי אחר מטעם המכון) המעוניין לבצע עבודה באש גלויה יפנה בשעות העבודה המקובלות ליחידת הבטיחות ויבהיר את מהות העבודה. ממונה הבטיחות יסייר עימו בשטח ויוציא הנחיות בטיחות הכוללות:
  • ניתוק גלאי עשן במידה וקיים צורך
  • אמצעי כיבוי נדרשים
  • ציוד מגן אישי נדרש
  • הנחיות כלליות

  **מנהלן הבניין יעודכן בעבודה ויאשר את כניסת העובד לביצוע העבודה.

 2. במידה והעבודה המבוצעת בסיכון גבוה, יסייר ממונה הבטיחות פעם נוספת במקום על מנת לוודא קיום משטר הבטיחות.
 3. בכל מקרה של "עבודות חמות" תתקיים השגחה מלאה של מזמין העבודה.