סדר פעולות במקרה שריפה

 1. דווח והזעק עזרה ממוקד חרום בכל מקרה
  • דווח על שריפה/עשן/ריח
  • דווח מיקום מדויק:בניין, קומה, מספר חדר
  • מסור את שמך ומספר סלולרי/מספר שלוחה שלך
 2. בצע ניסיון כיבוי (בתלות בגודל השריפה ובאמצעי הכיבוי הקיימים במקום) תחת הדגשים הבאים:
  • הצלת חיים קודמת לכל שיקול אחר
  • אסור לטפל בשריפה שבה מעורבים חומרים מסוכנים
  • אסור לכבות במים ובמטף מסוג אבקה
 3. התנהגות נכונה: ניתוק מקורות אנרגיה וגז, ניתוב אנשים ליציאת חרום, זחילה במקרה של עשן, אי פתיחת דלתות, שימוש בשמיכות מילוט,שיתוף פעולה וציות לכוחות הכיבוי וההצלה.
 4. הימלטות