הכיתה

בכיתות שקד ורימון יש 15 ילדים בכיתה, מגיל ארבעה חודשים עד גיל שנה וחודשיים.