הכיתה

בכיתת אירוס יש כ-28 ילדים מגיל שנתיים ושמונה חודשים עד גיל שלוש שנים ושמונה חודשים.