מעון ויצ"ו - מוהליבר

לכיתה זו יוכלו להתקבל ילדים אשר מפאת חוסר מקום לא יתקבלו למרכז החינוכי לגיל הרך קמפוס מכון ויצמן, ואשר מופיעים ברשימת ההמתנה.

ועדת ההיגוי תשלח הודעה מתאימה להורים, עפ"י סדר הופעתם ברשימת ההמתנה, בדבר  בדיקת אפשרות קבלתם למעון ויצ"ו, הנמצא ברח' מוהליבר.

      כיתה 1 – תינוקות – מגיל 0.4 עד גיל 1.03

      כיתה 2 – פעוטות – מגיל 1.04 עד גיל 24 (שנתיים)

      כיתה 3 – גנון -       מגיל 2.01 עד גיל 2.08

תקינה בכל הכיתות: 3 מטפלות + בת שרות.

ההרשמה למעון לשנת הלימודים תשע"ז תחל בין התאריכים 3/4/2016-8/5/2016.

מיילים ישלחו לקראת המועד.

לידיעתכם, המעון נמצא תחת פיקוחה של המפקחת שרון זיגדון, שהיא גם המפקחת של המרכז החינוכי לגיל הרך קמפוס מכון ויצמן.

      מעון ויצ"ו , ברח' מוהליבר 4, רחובות
 
      מנהלת:  אינה בוכניק, טלפון במעון - 08-9361562
 
     כתובת מייל: