קישורים

הורים שרוצים לקשר עמוד Picasa או Facebook וכו' של הכיתה מוזמנים ליידע את מנהלת המעון.