שנתונים

חלוקה לכיתות - שנת תשע"ז

מתחם

שנתון

כתה

מספר ילדים

תקינה - מספר בנות צוות

סיים

גן 1

2017-2018

כיתה 1

רימון  - תינוקות

מגיל 0.4 עד גיל 1.01

15

כ- 3-4 בנות צוות

סיים

גן 2

2017-2018

כיתה  1

שקד - תינוקות

מגיל 0.4 עד גיל 1.01

15

כ- 3-4 בנות צוות

סיים

גן 3

2017

כיתה  2

גפן – פעוטות

מגיל 1.02 עד גיל 1.06

20

כ- 3 בנות צוות + שעות תיגבור

סיים

גן 4

2016-2017

כיתה 3

תאנה - גנון צעיר

מגיל 1.07 עד גיל 2.01

26

כ- 4 בנות צוות + שעות תיגבור

אניקסטר

גן 5

2016

כיתה 3

נרקיס - גנון בוגר

מגיל 2.02 עד גיל 2.08

28

גננת + כ- 3 בנות צוות + שעות תגבור

אניקסטר

גן 6

2015

כיתה 4

גן – אירוס

מגיל 2.09 עד גיל 3.01

      

31

גננת + כ- 3 בנות צוות

אניקסטר

גן 7

2015

כיתה 4

גן – סביון

מגיל 3.02 עד גיל 3.08

       (גילאי 3.09 - 4.08 יתקבלו על בסיס מקום פנוי)

31

גננת + כ- 3 בנות צוות

 

 

 

 

 

 

 

 למען הסר ספק, גם ילדים ממשיכים חייבים לבצע את תהליך הרישום.