הרשמה Registration

*אתר ההרשמה יהיה פתוח מ- 3/2/2019 ועד ל- 15/2/2019

כניסה לטופס הרשמה למרכז החינוכי לגיל הרך

באתר ההרשמה יש להזין את שם המשתמש והסיסמה של מערכת המכון.

 

 

* The registration website will be available from February 3 to February 15, 2019.

Enter the registration system for the WIS Early Childhood Education Center

To enter the registration website, please fill in your WIS userid and password.