אודות המרכז

פיענוח פעולתו של המוח האנושי הינה חזית המחקר הנועזת ביותר של המאה העשרים ואחת. פיענוח זה עשוי לאפשר הבנה עמוקה יותר של התנהגות האדם כפרט וכחברה, מניעה, אבחון וטיפול של מחלות מוח ונפש, ופיתוח מערכות מיחשוב מורכבות ושל רובוטים המסוגלים לחקות יכולות אנושיות לתועלת הפרט, הרווחה, הכלכלה והחברה. מהפיכת המוח נועדה לאפשר לנו להיות בריאים יותר, ולתמוך בחיי רווחה וסיפוק. מורכבותו האדירה של המוח האנושי מציבה אתגר עצום בדרך להשגתן של מטרות אלו.
כדי להבין את פעולת המוח, עלינו להבין את השפה הפנימית שלו, כלומר שפת התקשורת והייצוג (”שפת המכונה“), המאפשרת לתאים ולרשתות להתקשר זה עם זה כהרף עין, לייצג מידע ולעבדו במהירות הבזק, ולהפעיל את תחושותינו, מחשבותינו, דימיוננו ותנועותינו. אף כי למדנו רבות אודות הכימיה, הביולוגיה והפעילות החשמלית של המוח בעשורים האחרונים, רק פריטים מעטים וכללי דיקדוק בודדים בשפת המוח ידועים לנו עד כה. יש בידינו את היכולת להאזין לתקשורת המוחית, אבל את הצופן עדיין אנו חסרים.
המטרה העיקרית של מרכז המצויינות שלנו הינה לאגד חוקרים מצטיינים ממדעים שונים שמקצועיותם הכרחית להבנת המוח, ולהעניק ולפתח עבורם את הכלים והשיטות שתאפשרנה למדעי המוח לצעוד קדימה לקראת הבנתה של שפת המוח ומשמעותה, ושל מנגנוני המוח וההתנהגות האנושית. מדעני המרכז באים מקשת תחומים נרחבת, שבלעדיה חקר המוח אינו אפשרי היום: מפסיכולוגיה וביולוגיה דרך חקר ביצועים ומדעי המחשב ועד למתימטיקה ופיסיקה. ייחודנו הוא לא רק באיכותם של החוקרים, כי אם גם בקשת הייחודית של מערכות ההדמיה התיפקודית של המוח ושיטותיהן, שאנו מפעילים ומשלבים זו בזו, כדי לאפשר את פיענוח מנגנוני המוח על פני ספקטרום מתמשך של ממדי מרחב וזמן. מטרה עיקרית של פעילותנו היא גם לצרף לשורותינו חוקרים צעירים מצטיינים שקיבלו חינוכם בטובים שבמוסדות המחקר בעולם. יחד ננסה להבין עוד יותר כיצד המוח חש, מבין, פועל ומדמיין, ובכך הופך אותנו לבני אנוש שמנסים להבין את עצמם וסביבתם.