הינך נמצא כאן

הובלות

*על עלויות השכרת הציוד תתווספנה עלויות העמסה, פריקה ושינוע לפי יעד וזמן עבודה בפועל.

**עבור השכרת ציוד יש להנפיק הזמנת עבודה במערכת האינטרנל.

במקרים דחופים ניתן ליצור קשר עם משרד ההובלות 089346700 או לשלוח מייל ל:MOVING@WEIZMANN.AC.IL