הינך נמצא כאן

היערכות לשעת חירום

 


אחריות כוללת להכנת מכון ויצמן למדע להתמודדות עם אירועי חירום
בתרחישי מלחמה ופגעי טבע, הנחייה והיערכות לשעת חירום בתחומי
הבינוי, כח אדם, ציוד והכשרות ייעודיות.