קורונה

בזמן שיא התפרצות מגפת הקורונה בישראל, במהלך החדשים מרץ-מאי 2020, הובלתי צוות מומחים חיצוני, שפעל בהתנדבות ויעץ למל"ל לגבי מדיניות ההתמודדות עם המגפה. אנו מודים למל"ל, אשר קיבל את האחריות ל"תיכלול" ההתמודדות ברמה הלאומית, ולממשלה על נכונותם להקשיב לניתוחי הצוות, למסקנותיו ולהמלצותיו. הדבר איפשר לנו לתרום להתמודדותה של ישראל עם משבר חסר תקדים. חלק מתוצרי עבודת הצוות מובא בדף זה. תוצרים אלה משקפים את תובנות הצוות ועמדותיו, אשר אינן מזדהות בהכרח עם אלה של המל"ל או של משרדי הממשלה.

  1. הדו"ח המסכם - דו"ח זה מסכם חלק מהניתוחים ומהתובנות של הצוות, ומציג ראייה שלמה והמלצות מפורטות עבור ניהול משק וחברה מתפקדים בצורה בטוחה בנוכחות הנגיף למשך מספר שנים, עד לפיתוח חיסון. בפרט, מציג הדו"ח מספר יכולות וגופים, שאת הקמתם הכרחי להשלים מייד, כדי להבטיח שנוכל להמנע מהתפרצויות חדשות, אשר תאלצנה השבתה מחודשת של המשק ושל החברה.
  2. מצגת, שהוצגה למדעני מכון ויצמן ב-5/5/20 - המצגת מתארת את הנושאים בהם עסק הצוות לאורך התפתחות המגפה בישראל, את דרך עבודתו, מסקנותיו והמלצותיו, ואת תרומתו לתהליך קבלת ההחלטות. דרך הצגה זו מוארים היבטים מרכזיים בתהליך ניהול המשבר בישראל, ובפרט מחלוקות וסיכונים עמם נדרש היה להתמודד.
  3. סרטון המצגת, שהועברה ב-7/5 במסגרת "קרב מדע" של האקדמיה הצעירה הישראלית וגל"צ.
  4. הסבר (מלא, מקוצר) של הסכנה שבנקיטת מדיניות חסינות עדר. 
  5. הסבר של הערכת מספר נשאי הנגיף, אשר אינם מפתחים תסמינים.