מבנה ארגוני

 • ראש אגף הרכש - נתן שטרק
  • רינת אלפיטל - מזכירת האגף
  • ענף רכז מקומי
   • אייל מייזל - ראש הענף
   • תחום קניינים
    • צוות קליטת טובין
    • צוות אישור חשבוניות
    • מחסן קבלה
  • ענף רכש חו"ל וייצוא
   • כרמית רוזנברג-קצב - ראש הענף
   • תחום משלוחי חו"ל
    • צוות הזמנות חו"ל וייצוא
  • ענף מחסנים
   • צוות עיתוד מלאי
   • צוות שירות לקוחות
   • צוות מחסן טכני
   • צוות מחסן כימיקלים
   • צוות מחסן ציוד-מדעי
  • ענף מכרזים והתקשרויות
   • תחום מכרזי בינוי
   • תחום מכרזי טובין ושירותים
   • תחום מכרזי מערכות ושירותים
  • תחום קטלוג ומצאי
   • נתי אלטמן - ראש הענף
   • צוות מצאי
   • צוות קטלוג