מדיניות הבטיחות של מכון ויצמן למדע
מכון ויצמן למדע, בתאום עם הרשויות הממלכתיות, מחויב לנהל את פעילותו המדעית בתנאים של בטיחות וללא פגיעה בסביבה ובהתאם לתוכנית הבטיחות המיועדת למלא את צרכי הקהילה בקמפוס ובקרבתו, וכן להגן על חיי אדם ולעמוד ביעדים שהציבו החוקים ותקנות הבטיחות ואיכות הסביבה