עזרה ראשונה

במקרה של פגיעה בגוף יש להתקשר מיידית למוקד החרום 08-934-2999

מסור הפרטים הבאים:

  • שם
  • בנין ומספר החדר
  • שלוחת טלפון או סלולרי

נפגע יקבל עזרה ראשונה מאדם מוסמך הקרוב ביותר והזמין באותו מועד. במידת הצורך יש להעביר הנפגע, עם ליווי, לחדר המיון של בי"ח קפלן בתאום ובסיוע של מחלקת הביטחון. המלווה ישאר במקום עד שיקבע רופא אם הנפגע ישולח או יאושפז והאם יש צורך בעזרה נוספת מאת המלווה.

יש לדווח על כל תאונה או פגיעה ליחידת הבטיחות בהקדם האפשרי. יש למלא דו"ח תאונת עבודה בתוך 48 שעות מהתרחשות התאונה, ולהעביר הטופס החתום ליחידת הבטיחות. במקרה של נזק לרכוש, יש לדווח לממונה על הביטוח במכון.