במעבדת מחקר מאיץ ספקטרומטר מסות ע"ש דנגור נערכים מחקרים בעזרת איזוטופ רדיואקטיבי של פחמן (פחמן 14), לשם תיארוך שינויים תרבותיים, סביבתיים וחומריים בהיסטוריה האנושית. המעבדה נוסדה בשנת 2012, כשבליבה מוצבת מערכת מאיץ ספקטרומטר מסות (Accelerator Mass Spectrometer system). בעזרת מערכת זו, אנשי המעבדה מפתחים שיטות מתקדמות למדידת גילם של חומרים שונים, שרובם מגיעים מחפירות ארכיאולוגיות, ומנהלים מחקרים שמרחיבים את הבנתנו בנוגע להתרחשותם של אירועי מפתח ושינויים תרבותיים בהיסטוריה האנושית.

המעבדה הוקמה בעזרת תרומה נדיבה של Exilarch Foundation, שהקים נעים דנגור המנוח. בנו דייויד דנגור, ואשתו ד"ר ג'ודי דנגור, הם ידידים ותיקים ותומכים נאמנים של מכון ויצמן ושל המעבדה.

ראש המעבדה

פרופ׳ אליזבטה בוארטו

פרופ' אליזבטה בוארטו מהיחידה לארכיאולוגיה מדעית היא פיסיקאית גרעינית, שלמדה והוכשרה באיטליה ובישראל. היא משתתפת בחפירות ארכיאולוגיות בארץ ובעולם, המעורבות בתיארוך בשיטת פחמן 14. פרופ' בוארטו קיבלה בשנת 2010 את הפרס הלאומי להישגים מדעיים יוצאי דופן, ובעלת תואר אבירת הרפובליקה האיטלקית. בשנת 2011, היא נבחרה לחברה הארופאית לפיסיקה (European Physical Society (Nuclear Physics Division)) וקיבלה את פרס החברה לפיסיקה גרעינית יישומית ושיטות גרעיניות ברפואה (IBA Europhysics Prize for Applied Nuclear Science and Nuclear Methods in Medicine).

לאתר הבית של פרופ' בוארטו

כתבות