פרופ׳ יוחאי כספי

נושאי מחקר

הקבוצה שלנו עוסקת במגוון נושאי מחקר הקשורים בפיזיקה השולטת בזרימה באטמוספירת כדור הארץ וזו של כוכבי לכת אחרים במערכת השמש ומחוצה לה. אנו משלבים עבודה תיארותית, חישובית ותצפיות כדי להבין מערכות אלה. מגוון הנושאים מפורט מטה ומחקרים ספציפיים אפשר למצוא בעמוד המאמרים.

 

דנמיקה של מסלולי סופות

מערכות מזג האויר בקוי הרוחב הבינוניים נעות במסלולים המושפעים מגרדינט הטמפרטורה, זרמי הסילון, מבנה היבשות והאונטרקציה עם האוקינוסים. אני חוקרים את הפיזיקה השולטת במערכות אלה.

 

 

דינמיקה של כוכבי לכת גזים

צדק, שבתאי, אורון ורהב הם כוכבי הלכת הגזים במערכת השמש שלנו ומכילים מעל 99% ממסת מערכת השמש (חוץ מהשמש). כולם מסתובבים מהר יותר מכדור הארץ ולכן האטמוספירות שלהם נשלטות על ידי זרמי סילון חזקים היוצרים את פסי העננים אותם אנו רואים. אנו משלבים תאוריה, מודלים ותצפיות באמצעות טלסקופים ומשימות חלל כדי להבין את הדינמיקה האטמוספרית של כוכבי לכת אלו.

 

טורבולנציה גאופיזית

האוקינוסים והאטמוספירה של כדור הארץ ושל כוכבי לכת אחרים נשלטים על ידי טורבולנציה בסקלות גדולות הנגרמת מהסיבוב סביב צירם, קרינת השמש, חום פנימי, הטית ציר הסיבוב ותכונות נוספות. לטורבולנציה בסקלות אלו תכונות יחודיות הגורמים למבנים קוהרנטים (גלים, זרמים, תאי סירקולציה) הנצפים באוקינוסים ובאטמוספירה.  אנו חוקרים את הפיזיקה המקשרת בין תכונות הטורבולנציה למבנים אלו.

 

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש

ב20 שנה האחרונות התגלו אלפי כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. בחלקם אנו יכולים לראות תכונות הנגרמות מזרימה באטמוספירות שלהם. גילויים, שינה לחלוטין את ההבנה של איך בנויות מערכות שמש. אנו משתמשים בגילויים אלה כדי להבין את המבנה האקלימי על מערכות אלה ואת הסיכוי לאקלים המאפשר חיים.

 

 

שינוי האקלים

אקלים כדור הארץ משתנה לנגד עינינו וצפויה התחממות של 2-5 מעלות עד סוף המאה ה21. מודלי האקלים צופים שתאי ההדלי, מסלולי הסופות וזרמי הסילון יזוזו לכיוון הקטבים בכמה מעלות בעקבות ההתחממות, אך הפיסיקה השולטת בתנועה זו עדין לא מובנת. אנו חוקרים את המנגנונים הפיסיקלים השולטים  בתנועה זו במיגוון של כלים תאורתיים, תצפיתיים וחישוביים.

 

 

משימות חלל

אנו שותפים לכמה משימות חלל של סוכנות החלל האמריקאית (NASA) וסוכנות החלל האירופאית (ESA). כחלק מהצוות המדעי של החללית Juno של NASA אנו מובילים את שימוש במדידות כבידה להבנת הדינמיקה הפנימית והאטמוספרית על צדק ושותפים בניסויים נוספים כגון MWR וMAG. במשימת החללית JUICE של ESA אנו מובילים את ניסויי הסתרות הרדיו למדידת המבנה התרמודינמי של האטמוספירה של צדק. לשם כל פיתחנו בשותפות עם חברת אקיוביט וסוכנות החלל הישראלית שעון מדויק שיאפשר לנו לבצע ניסויים אלה. החללית והשעון ישוגרו בקיץ 2022. שעון דומה שנייצר בשנים הקרובות ישוגר על החללית Trident של NASA. בעבר היינו חלק מהצוות המדעי של החללית Cassini.