מערכת משאבי אנוש (HR) הינה יישום של תחום מערכות HR, כחלק ממערכת
ERP של חברת אורקל (Oracle E-Business Suite).

מערכת זו מכילה את נתוני כלל אוכלוסיית המכון הכוללת עובדים ומדענים, סטודנטים, יועצים חיצוניים ואורחים/מבקרים וכן נתונים תשתיתיים, כגון: דירוג, דרגה, מקורות מימון, מבנה ארגוני.

משתמשים 

מערכת HR היא המערכת התפעולית של אגף משאבי אנוש, תחום מלגות ופרט במינהל מדרשת פיינברג ומכון דוידסון לחינוך.

בנוסף יש גם הרשאות לעובדי מינהל המחקר ועניינים אקדמיים.