Home / Sections / Alumni / Israel Prize To Prof. Dan Yakir He

פרס ישראל לפרופ' דן יקיר

ועדת הפרס: בזכות תובנותיו על השפעתם הקריטית של יערות על האקלים והסביבה

english

דיווחים

2 אפריל, 2019
מקור: 
Weizmann homepage

פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן למדע הוא חתן פרס ישראל לשנת 2019 בתחום חקר הגאולוגיה, מדעי כדור הארץ ומדעי האטמוספרה. הוא זכה בפרס על תובנותיו פורצות הדרך לגבי השפעתם של יערות באזורים צחיחים למחצה על האקלים הגלובלי.

"בתחנה שפרופ' יקיר הקים ביער יתיר, הוא חוקר את יחסי הגומלין בין הביוספרה והאטמוספרה, ובמיוחד את הדרכים בהן הצמחייה משפיעה על הסביבה ועל האקלים", צייץ שר החינוך נפתלי בנט.

פרופ' יקיר, מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן, מפעיל כבר כעשרים שנה את תחנת המחקר ביער יתיר – יער של אורן ירושלים בקצה הנגב. המערכת האקולוגית הצחיחה למחצה מספקת מידע בסיסי למגוון רחב של מחקרי אקלים, ומאפשרת לפרופ' יקיר ועמיתיו להשתמש ביער כמודל להבנת השפעתם של צמחים על הסביבה.

פרופ' יקיר מודד הפרשים זעירים בריכוזי האיזוטופים של חמצן ופחמן במהלך פוטוסינתזה בצמחים, וכך יכול לזהות תהליכים כימיים ייחודיים המתרחשים הן בצמחים והן בקרקע וללמוד על מנגנוני אחסון הפחמן בביוספרה. הנתונים שלו הראו תנודתיות בחילופי הגזים האלה בתגובה לגורמי לחץ סביבתיים כגון זיהום אוויר ונתנו לקובעי מדיניות אמת מידה מדויקת יותר להערכת ההשפעה של הפעילות האנושית על הסביבה. למחקרו של פרופ' יקיר היה תפקיד חשוב גם בקידום נושא קיבוע הפחמן ביערות ובמלחמה בתופעת המדבור באזורים רגישים.

מחקר מעבדה של יקיר שפורסם לאחרונה ב-Scientific Reports של Nature מראה שנטיעת יערות בשני אזורים צחיחים למחצה באפריקה ובאוסטרליה יכולה לקזז משמעותית התחממות גלובלית מעשה ידי אדם. עצים כאלה, כך נמצא במחקר, יכולים לספוג פחמן בשיעור של 10% מהספיגה העולמית הכוללת ולעזור לקרר את כדור הארץ תוך שש שנים בערך. את המחקר ניהל ד"ר גיל יוסף, שהיה בזמנו תלמיד מחקר של פרופ' יקיר, והוא הראה שעצים יכולים לעודד יחד היווצרות של עננים – להגביר את הלחות באטמוספרה מעליהם ולקרר את הקרקע מתחתיהם.

ועדת הפרס ציינה את השיטות החדשניות המשתמשות באיזוטופים יציבים שפרופ' יקיר פיתח להערכת תרומת הפוטוסינתזה לאקלים כדור הארץ, את זיהוי התהליכים הקריטיים במערכת הצמח-קרקע-אטמוספרה ואת הקמת תחנת המחקר ביער יתיר.

"התחנה משולבת ברשת תחנות עולמית באזורי אקלים שונים ומספקת נתונים ייחודיים על השפעת המערכת האקולוגית החצי מדברית על אקלים כדור הארץ תחת שינויי אקלים", נאמר בהודעת הוועדה. "לפרופסור יקיר יש תרומה ציבורית רבה לקידום המדע והקשרים בין מדע וחברה בארץ ובעולם".

פרופ' יקיר יקבל את הפרס בטקס הממלכתי השנתי ביום העצמאות בירושלים לצד עמיתתו פרופ' עדי קמחי ממכון ויצמן – כלת הפרס במדעי החיים. פרופ' קמחי מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית היא מחלוצי החוקרים בתחום המוות התאי המתוכנת, ופיתחה שיטות לסריקת RNA לזיהוי הגורמים האחראים לבחירת התא אם לחיות או למות.

Prof. Yakir is supported by the Sussman Family Center for the Study of Environmental Sciences, the Cathy Wills and Robert Lewis Program in Environmental Science, and Dana and Yossie Hollander