Home / Sections / Briefs / Recovered Patients To The Rescue He

מבריאים ומצילים

נוגדנים בגופם של מחלימי קורונה עשויים להגן על אחרים

english

דיווחים

13 אפריל, 2020

בשעה שרוב הציבור מנסה להתחמק מנגיפי הקורונה, נראה שאלה שחלו בה והחלימו יצרו מערכות מגן המקנות להם הגנה ארוכת טווח מפני חשיפות נוספות לנגיף.

ד"ר זיו שולמן מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע מקווה שבזכותם, ניתן יהיה להעביר את מרכיבי מערך ההגנה גם לאחרים. הוא סבור, כי בדמם של המחלימים חבויה מעין סקיצה ליצירת מולקולה שתהווה בסיס לאסטרטגיות טיפול חדשות, שיאטו את התפשטות המחלה באוכלוסייה.

מספר חולי קורונה שהוגדרו כחולים במצב קשה כבר טופלו באופן ניסויי בפלסמת דם שמקורה בחולים שהבריאו, והינה עשירה בנוגדנים שמערכת החיסון מייצרת כדי למגר את הנגיף. אולם, גם אם השימוש בשיטה זו יוכח כיעיל, היא ככל הנראה לא תיתן מענה נרחב דיו לחיסון וטיפול. זאת, כיוון שהיא תלויה בתרומות פלסמה, בעוד שנוגדנים – ברגע שמזוהים – ניתנים לייצור בכמויות גדולות בידי חברות פרמצבטיות והינם בטוחים יחסית.

ד"ר שולמן הוא מומחה לתגובה חיסונית נרכשת – המנגנון שמסייע למערכת החיסון לזהות פולשים באמצעות יצירת "זיכרון חיסוני", שמספק לגוף הגנה מפני חשיפה חוזרת לאותם גורמי מחלה (פתוגנים). נוגדנים הם מולקולות הנמצאות בנוזלי גוף ויכולות לזהות פולשים מזיקים ולנטרל אותם.

ד"ר שולמן וחברי קבוצתו היו הראשונים בעולם לתאר את מכלול התאים מיצרי הנוגדנים בבלוטות לימפה שלמות – איברים שבהם תאי החיסון עוברים סדרה של מוטציות שמשפרות את יעילות הנוגדנים שלהם. הישג זה, שהיווה פריצת דרך משמעותית בהבנתנו את ה-"איך, מה, מתי והיכן" של ייצור הנוגדנים, כלל הדמיה של כל אזורי בלוטות הלימפה. מחקרו כלל אפיון של תהליך האימון שעוברים תאי חיסון, לאורך השלבים שהופכים אותם יעילים יותר מפני התקפה.

כעת, הם מפנים את הידע שצברו נגד נגיף ה-SARS-CoV-2, בניסיון למצוא נוגדנים. הוא וחברי קבוצתו עובדים על בניית פלטפורמה שתבחן דגימות מחולי קורונה שהחלימו.

סימנים מסגירים

במסגרת שיתוף פעולה קליני ויחד עם ד״ר רון דיסקין מהמחלקה לביולוגיה מבנית, ד"ר שולמן בוחן דגימות דם של חולי קורונה שהבריאו והתנדבו להשתתף בניסוי. החוקרים מחפשים בדמם את הנוגדנים שפיתחו כתוצאה מהחשיפה לנגיף. הם מרצפים את הגנים של הנוגדנים ובהמשך, משכפלים אותם בתנאי מעבדה כדי לאתר את הנוגדנים המתאימים ביותר.

"חולים שנדבקו והחלימו עשויים לסלול את הדרך לתרופה", אומר ד"ר שולמן, "על ידי יצירת נוגדנים שיתבייתו על הנגיף וינטרלו אותו, ייתכן שנמצא דרך לעזור לחולים שסובלים מכשל נשימתי חמור. בנוסף, הזרקת נוגדנים עשויה להגן על הצוותים הרפואיים כחיסון פסיבי".

 

Dr. Shulman is supported by the Azrieli Foundation, the Sir Charles Clore Research Prize, the Comisaroff Family Trust, the Lowy Foundation, the Morris Kahn Institute for Human Immunology, the Gerald O. Mann Charitable Foundation, the Moross Integrated Cancer Center, the David M. Polen Charitable Trust, and Rising Tide Foundation

ד"ר זיו שולמן

ד"ר זיו שולמן