Home / Sections / Briefs / Why Covid 19 Kills, or Doesn’t He

קטלנית לסירוגין

שיטה חדשה בודקת מדוע קורונה מסוכנת רק עבור חלקנו

english

דיווחים

3 יוני, 2020
מקור: 
Weizmann homepage

רוב האנשים שנדבקים בקורונה מפתחים תסמינים קלים בלבד או שאינם מפתחים תסמינים כלל. אך במקרים החמורים, הנגיף מפעיל שרשרת תגובות בלתי נשלטת של המערכת החיסונית, הפוגעת באיברים חיוניים ועלולה להסתיים במוות. מחקר חדש של פרופ' עידו עמית ממכון ויצמן למדע מזהה את ההבדלים בהתקדמות המחלה בחולים קשים לעומת נדבקים שכמעט אינם מושפעים ממנה.

ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת Cell וייתכן שיתרמו לפיתוח טיפולים חדשים ומותאמים אישית שימנעו או יפחיתו משמעותית את פגיעתה של המחלה.

פרופ' עמית מהמחלקה לאימונולוגיה חוקר את הקוד הגנטי השולט בהתמיינות של תאי המערכת החיסונית לתפקידיהם השונים ובתגובות של אוכלוסיות התאים השונות האלה לפלישה של מחוללי מחלה (פתוגנים). הדינמיקה המורכבת הזאת מרכזית להבנה של COVID-19; המחקר הקיים מצביע על כך שמקרי מוות רבים מקורונה נובעים מהפעלת-יתר של המערכת החיסונית. ייתכן שבתופעה זו, הנקראת "סערה ציטוקינית", טמון המפתח למניעת ההשפעות הקטלניות של הנגיף.

מה קורה בריאות של חולה קשה

כדי להבין מה קורה בגופם של חולי קורונה קשים, פרופ' עמית השתמש בטכנולוגיה של אנליזה גנומית ברמת התא הבודד, שפותחה במעבדה שלו. זהו כלי שמיועד לסריקה שיטתית לאיתור RNA נגיפי – אותו מידע גנטי שמוחדר לתא המארח בתהליך ההדבקה – והוא מאפשר מיפוי מדויק וגלובלי של הגנים ומסלולי התקשורת המופעלים בתאים שנדבקו. את הנתונים הללו, המשתנים עם הזמן, אפשר לשמור ולהשוות את כלל הפעילות התאית כפי שהיא מתפתחת בחולים קשים לעומת חולים קלים.

במעבדה של פרופ' עמית גילו שהידבקות ב-COVID-19 גורמת להחלפה של מקרופאגים – תאים שבדרך כלל עוזרים לריאות להיפטר מזיהומים, נגיפים ומיקרואורגניזמים – בתאים שלמעשה מחריפים את המחלה. הם גילו גם שאצל חולים קשים, תאי הT של המערכת החיסונית מנוטרלים, מה שמאפשר לנגיפים אחרים שכבר קיימים בגוף לגרום לנזקים.

מחקר זה, שבוצע בשיתוף עמיתים של פרופ' עמית בסין ובצרפת, מבסס את מעמדה של המתודולוגיה החדשה ככלי מתאים ליישום נרחב לניתוח מנגנוני הדבקה נגיפית – ניתוח שיכול להוביל לשיפור הבדיקות וגם לטיפולים אפקטיביים יותר ומותאמים אישית. הגישה הזאת משנה את חוקי המשחק, ובימים אלה נעשות בה התאמות מתוך תקווה לשחרר אותה בהקדם בתפוצה רחבה.

 

Prof. Ido Amit is supported by the Helen and Martin Kimmel Award for Innovative Investigation, the Sagol Institute for Longevity Research, the Kekst Family Institute for Medical Genetics, the Thompson Family Foundation Alzheimer's Research Fund, Foundation Adelis, the Steven B. Rubenstein Research Fund for Leukemia and Other Blood Disorders, the Garvan Weizmann Partnership, Rising Tide Foundation, Anita James Rosen Foundation, Wolfson Family Charitable Trust, Estate of Simon Saretzky, and the Estate of Arthur Rath. He is the incumbent of the Eden and Steven Romick Professorial Chair

Prof. Ido Amit

Prof. Ido Amit