Home / Sections / Briefs / Zuckerman Stem @ Three Years He

דור של מנהיגים אקדמיים

שלוש שנים לתוכנית המנהיגות STEM של מורטימר צוקרמן

english

דיווחים

20 מרץ, 2019
מקור: 
Weizmann Magazine Vol. 15

תוכנית המנהיגות STEM של מורטימר צוקרמן מציינת שלוש שנות פעילות. מאז נוסדה ב-2016 מימנה התוכנית שלושה חוקרים (PIs) במכון ויצמן למדע ויותר מעשרה פוסטדוקטורנטים מחו"ל העובדים על המחקר שלהם בקמפוס. התוכנית גובשה כחלק ממאמץ נרחב לטפח קשרי מדע עמוקים בין צפון אמריקה וישראל במטרה להבטיח את יכולתם של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל להתחרות בהצלחה במוסדות המדעיים המובילים בארה"ב.

החוקר החדש ביותר במכון ויצמן במסגרת תוכנית צוקרמן הוא ד"ר בארן אֵרן מהמחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית, אשר עובד על יכולתם של זרזים להאיץ תגובות כימיות ברמה האטומית והמולקולרית. החוקרים הקודמים בתוכנית צוקרמן היו ד"ר איבו שפיגל מהמחלקה לנוירוביולוגיה וד"ר איתי תירוש מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא.

מימון התוכנית מתחלק שווה בשווה בין מכון ויצמן למדע, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים.

דרכו המדעית של ד"ר ארן הובילה אותו מטורקיה מולדתו לשווייץ, לקליפורניה ועכשיו לרחובות – מסלול שמייצג מאוד את מהותה של תוכנית צוקרמן. ד"ר ארן נעזר בציוד מיקרוסקופי וספקטרוסקופי ייעודי והתנסה בטכניקות חדשות כדי להתחקות אחר פרטי פעולתם של הזרזים ולראות את השינויים במולקולות ובמשטחי התגובה המשתתפים בתגובות הכימיות.

המחקר שלו, שנעזר במימונה של תוכנית צוקרמן, כבר הניב תובנות חדשות לגבי התגובתיוּת של זרזים על בסיס נחושת המשתתפים במגוון תגובות המרה קטליטיות כולל חיזור (רדוקציה) של פחמן דו-חמצני וחמצון של מתנול ופחמן חד-חמצני.

באמצעות תמיכה במדענים ובשיתופי פעולה אמריקאים-ישראלים שואפת תוכנית צוקרמן לקדם דור של מנהיגים אקדמיים ותעשייתיים, שיובילו יוזמה וחדשנות.

Dr. Baran Eren is supported by The Abramson Family Center for Young Scientists, the Ruth and Herman Albert Scholarship Program for New Scientists, the Ben B. and Joyce Eisenberg Foundation, The Ilse Katz Institute for Material Sciences and Magnetic Resonance Research, the Weizmann Institute "la Caixa" Foundation Postdoctoral Fellowships, and the Zuckerman STEM Leadership Program.