Home / Sections / New scientists / How The Brain and Body ‘talk’ To Each Other He

אי החוויות

ד"ר יואב ליבנה חוקר את האזור במוח שמעורב בעיבוד תחושות הגוף

english

חוקרים חדשים

10 יוני, 2020
Dr. Yoav Livneh

Dr. Yoav Livneh

הגוף והמוח מקיימים ביניהם דו-שיח מתמשך, המבוסס על חישה פנימית של מצבי הגוף. בבואו לחקור דו-שיח זה, בוחן ד"ר יואב ליבנה, שיצטרף לסגל מכון ויצמן בחודש אוגוסט הקרוב, את האופן שבו המוח תופס אותות גופניים שונים – מדופק וטמפרטורה ועד רעב, צמא, עייפות ועוררות – ואיך עלולה התקשורת להשתבש, מה שעלול להוביל לתפקוד לקוי, בריאותי או נפשי.

עבודתו עשויה לספק תובנות חדשות אודות דרך השפעתם של גורמים סביבתיים שליליים בשלב התפתחותי מוקדם בחיי האדם – גורמים כעוני, תת-תזונה והתעללות – על יכולתו של המוח האנושי לווסת את בריאות הנפש בבגרות ולשלוט בה. מחקר זה הוא חלק חשוב במכון המתוכנן למדעי המוח ומערכת העצבים, יוזמה בהיקף של 200 מיליון דולר שתשלב את תוכניות המחקר של 40 קבוצות מרחבי המכון בבניין שייבנה במיוחד לשם כך.

עמוק במרכז קליפת המוח האנושית מקופלת האונה האינסולרית, או האינסולה (מהמילה "אי"), המתפרשת על פני שתי ההמיספרות – אזור במוח אשר ממלא תפקיד מרכזי בפירוש ובעיבוד אותות חושיים שמקורם בגוף. מספר הקשרים העצום של האינסולה עם אזורי מוח אחרים מעיד על כך שהיא משמשת מרכז תקשורת לתיווך התנהגויות הקשורות לאופן בו המוח חש את מצבי הגוף – תהליך המכונה "אינטרוספציה".

באמצעות אינטרוספציה, האינסולה מאפשרת לנו לחוש בעייפות וערנות, רעב ושובע, חום או קור, והיא מאפשרת לקשר את התחושות הללו לרגשות, ואולי אף מסייעת לתודעה ולמודעות העצמית.

כלומר, האינסולה היא שמסייעת להניע אותנו לאכול, לישון, להיות מעורבים, לברוח, להסתתר או להירגע. במעבדתו החדשה מתכנן ד"ר ליבנה לבחון את המנגנונים התאיים ואת והמעגלים העצביים העומדים בבסיס פעילות האינסולה. תגליות אלה יעזרו להבין כיצד תקלות בתפקודה ובאינטרוספציה תורמות למחלות נפש, אשר נעות מהפרעות אכילה דרך חרדות ועד דיכאון והתמכרויות.

ד"ר ליבנה נולד בסן פרנסיסקו שבארה"ב וסיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא גויס לשורות מכון ויצמן במהלך עבודתו כחוקר פוסט-דוקטורט במרכז הרפואי "בית ישראל דיקונס" בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון.

אחת השאלות שבכוונתו לחקור היא כיצד מנבא הגוף שינויים ומכין את עצמו לקראתם. קחו לדוגמה ריח של אוכל בזמן רעב, אשר גורם לשחרור רוק בפה ולשחרור אינסולין לדם, עוד לפני שהארוחה מתרחשת בפועל; האינסולה מתווכת הכנה זו של הגוף. ד"ר ליבנה ישלב מחקר טרום-קליני במודלים של מחלות בעלי חיים במחקר בסיסי ברמת התא והמעגל העצבי, תוך שימוש בכלים אופטיים ואופטוגנטיים חדשניים שיאפשרו לו לצפות ולתעד פעילות עצבית ולמפות את המעגלים הרלוונטיים באינסולה. בסופו של דבר, הוא מקווה לחשוף את המעגלים העצביים של הרעב והצמא אשר מגבירים את תגובת קליפת המוח לאותות מזון ומים, למשל בפרסומות טלויזיה.

תחום מחקר אחד עבורו עבודתו של ליבנה רלוונטית במיוחד היא התמכרויות. "השתלטות" על תהליך האינטרוספציה של רעב ושובע מעוררת תשוקות עזות בעקבות קליטת רמזים סביבתיים ואף הידרדרות ותורמת להשמנת יתר ולהפרעות אכילה. הבנה מעשית ומפורטת של המנגנונים המעורבים כאן עשויה לתרום לפיתוח טיפולים יעילים יותר למצבים כאלה.