הינך נמצא כאן

הזמנת רגע אחרון לעובדי מכון בלבד.

תנאים להזמנת חדר בבית הארחה “בית צרפת”
עברית
  1. מיועד רק ללינה של עובד מכון עצמו הזקוק ללינה בקמפוס. (ללא בני לוויה)
  2. תקף רק להזמנה שלא במסגרת עבודה.
  3. אמצעי תשלום לא יהיה באמצעות העברה תקציבית ולא במימון מכון ויצמן למדע.
  4. הלינה לא כוללת ארוחת בוקר.
  5. ההזמנה לחדר תעשה באותו יום משעה 12:00 ועד 18:00 ,בשעות פעילות משרד הקבלה ועל בסיס מקום פנוי.
  6. התעריף ללינת עובד מכון על בסיס מקום פנוי בהזמנה של “הרגע האחרון” הינו 155 ש”ח.
  7. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל אפשרות הזמנה מסוג זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת