אודות

החברה של ימינו ניזונה מאנרגיה זולה, זמינה ובעלת צפיפות גבוהה. העולם המתועש שומר על רמת חיים גבוהה באמצעות רמה שווה של צריכת אנרגיה.

על מנת להשאיר לדורות הבאים עולם בטוח ובריא יותר, מבלי לסכן את יכולתם לחיות על פי צרכיהם, מוטלת על הדור הנוכחי החובה להבטיח ולשמר את מקורות האנרגיה שלו, גם את אלה המיידיים (כדוגמת חשמל) וגם את אלה הניתנים לשימור ולאיחסון (כדוגמת דלקים).

כדי להתמודד עם האתגר של אספקת אנרגיה נקיה ובת קיימא, מכון ויצמן הקים את יוזמת SAERI. מטרת היוזמה היא ליצור את התנאים המובילים למחקר בנושא אנרגיה חלופית ולזהות אפיקים מבטיחים למחקר בתחום זה.
הסיבות להקמת SAERI נבעו בעיקר מהנתונים הבאים:

  • העובדה שהיה בסיס איתן לחשוב שבאמצעות מחקר בסיסי של היסודות של אנרגיה, אור וחומרים, הביולוגיה והכימיה יוכלו להוביל לתגליות חדשניות, שישנו את התפיסות הקיימות, ואשר יובילו לעתיד נקי ו"ירוק" יותר בתחום האנרגיה.
  • הצורך לתמוך במחקר בסיסי ספקולטיבי או ללא מטרה מוגדרת מראש, שאינו ממומן בדרך כלל על ידי מקורות קונבנציונליים או שאינו יכול להיות ממומן באופן מספק בכל הנוגע לסכום המימון או זמן המחקר הנדרש.