מבנה

ועדת ההיגוי והמועצה לייעוץ מדעי

המרכז מנוהל על ידי ועדת היגוי אשר דנה במדיניות וממליצה על כיוונים עתידיים וההקצבה הכספית ליוזמה זו לנשיא, לאור ההמלצות של המועצה ליעוץ מדעי (ראו למטה).

ועדת ההיגוי מורכבת מהחברים הבאים:

בנוסף, הוועדה מונה מספר חברים מקרב חבר המנהלים הבינלאומי של המכון, שמונו באופן אישי על ידי נשיא המכון:

  • דר' לורנס רובין
  • מר יוסי הולנדר

המנהל המדעי (פרופ' רון מילוא) לוקח חלק במפגשים של ועדת ההיגוי. במהלך הפגישות הוא מציג את הדוחות המדעיים ואת ההצעות לכיווני מחקר עתידיים וכן את המלצות המועצה לייעוץ מדעי (שבראשה הוא עומד). כמו כן, המנהל המדעי משמש כחבר מדען נוסף בוועדת ההיגוי. 

הצעות מחקר, הגשות ואופן השיפוט

פעם בשנה (ובמידת הצורך, גם יותר – לפי החלטה של ועדת ההיגוי) מזמינה SAERI מדענים להגיש בקשות למענקי מחקר ובקשות להארכת מענקי מחקר קיימים. הבקשות למענקי המחקר נבחנות באופן מדעי על ידי חוקרים רלוונטיים מתוך מכון ויצמן, ולעתים גם על ידי מומחים חיצוניים. המנהל המדעי מנסח את המלצותיו לגבי כל בקשה למענק מחקר על בסיס חוות הדעת שהוא מקבל ומגיש אותן למועצה לייעוץ המדעי. ההמלצות נדונות וההחלטות הסופיות מתקבלות על ידי ועדת ההיגוי.