Rothschild-WIS Program

פרויקטים 2017 (מחזור ח')

 • רות מולד - פיתוח עניין בקרב תלמידי מדעים באמצעות שילוב סיפורים כפתח ללמידה משמעותית
 • סברין יאסין - מפת מושגים, מטקוגניציה, הוראת התא ומה שביניהם
 • סבא עאמר - פיתוח יכולת ההתבוננות אצל התלמידים על ידי קישור לידע קודם באמצעות פיגומים
 • אהוד צדוק - ניסיון ליצור רלוונטיות בגישה קונסטרוקטיביסטית להוראת חשיבות התזונה
 • גור אריה לבני אלכסיד - דרקונים וחלבונים: למידה שיתופית של הדוגמה המרכזית בביולוגיה מולקולרית

פרויקטים 2016 (מחזור ז')

 • אודליה מרי - למידה מתוך תיקון טעויות
 • עדנה חגי - השפעת השימוש בלמידה מרווחת ככלי להוראת הנושא מערכת ההובלה, על ההבנה והמוטיבציה של תלמידי כיתה ז'
 • נעם בן ארי - השפעת למידה עצמאית על תפיסת רעיון המדרג הביולוגי ברמות חשיבה גבוהות בקרב תלמידות בכיתה ז'
 • בת שבע לרנר - שימוש בג'יקסו כדוגמא ללמידה משתפת ככלי לקידום המיומנות של היכולת לקשר בין מאקרו למיקרו בקרב תלמידי כיתה ז'
 • אמיר וסר - מיפוי הבדלים בהבנת היבטים שונים של טבע המדע HPS)), בין כיתה בבית ספר אנתרופוסופי העושה שימוש ב'היסטוריה ופילוסופיה של המדע' (NOS) לבין כיתה מבית ספר בו אין שימוש בפרקטיקה זו
 • אביטל אליאב - שימוש בסיפור של מנדל כמארגן מקדים בהוראת נושא התורשה כדי לקדם את יכולת התלמידים לקשר בין הרמה המיקרוסקופית (דנ"א) לרמה המקרוסקופית (תכונה)

פרויקטים 2015 (מחזור ו')

פרויקטים 2014 (מחזור ה')

פרויקטים 2013 (מחזור ד')

פרויקטים 2012 (מחזור ג')

 • דרור בוצר - הצעה לשיפור קריאת מאמרי מחקר (אנסין)
 • יעל גורי וסיגל גדקר - הבניית ידע באמצעות מעבדה בדרך הגילוי והחקר
 • רויטל נאמן יהל - העמקת הבנת תהליך הפוטוסינתזה תוך שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה
 • ענת לשץ - זיהוי והגדרת תופעה: הקניית מיומנות ראשונית בתהליך החקר
 • קמאל אבו כף - פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא ע"י בניית קשרים בין מונחים בטקסט
 • מירה מרדכי - גישת הSBF כדרך להוראה משמעותית של מערכות ביולוגיות מורכבות
 • שמעון מאוטנר ואורית אוחנה - שימוש במשלים להוראת נושא האקולוגיה
 • חני אוברוצקי ואיילת כהן - הציור ככלי להבנת תהליכים ביולוגיים

פרויקטים 2012 (מחזור ב')

  פרויקטים 2011

  • לאה יפרח - שיפור מיומנויות הנמקה באמצעות מתן בסיס ביולוגי לשאלת חקר
  • טובה מרזר - שימוש בויזואליזציות ובאתר "פרוטואופדיה" ככלי עזר להוראת הנושא: מבנה חלבון ותפקידו
  • חגית ברגמן - למידה לשם הבנה: שימוש באמצעי המחשה ושינוי רצף ההוראה להבנה משמעותית של נושא החלבונים
  • יערה שוייד ומירב כפיר- שימוש במאמרי מחקר מעובדים כאמצעי לשיפור כתיבה מדעית של תלמידים
  • אורה בר - חיזוק יכולת הקישור של התלמידים בין יידע על תהליכים ברמת התא וידע על תהליכים ברמת הגוף השלם

  פרויקטים 2010

  • אורית לם ועטי אנגלסמן - ליבאתיקה-דילמות ביואתיות בנושאי ליבה: בדיקות גנטיות-הצגת הדילמה, הרחבה וסיכום, בתוספת טבלת טיעונים שונים ומידע לגבי המציאות
  • רקפת ויה - "התא - לא רק בכתה" הוראת התא באמצעות המעבדה
  • רותם דגן - מאמרי מחקר מעובדים באקולוגיה. שמוש במאמרי מחקר מעובדים להוראת נושאים באקולוגיה

   

  כותבים עלינו

   


  החומרים במדור זה נוצרו על ידי מורים והועלו לאתר ללא עריכה.

  במקרה ופרסום של פריט זה או אחר באתר שלנו מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים - אנא צרו אתנו קשר בדוא"ל science.teaching@weizmann.ac.il ונסיר את הפריט מהאתר באופן מידי.