ברוכים הבאים לאתר המכרזים של מכון ויצמן למדע

מידע אודות מכרזים פומביים הנערכים במכון ויצמן למדע

רכישת מסמכי מכרז

  • צוות תקבולים, בניין המנהלה ע"ש סטון, קומה ראשונה, חדר 108, לאחר תאום
    טלפוני בטלפון. 08-934-2897/2236
     

  • רכישת מסמכי מכרז
     

הגשת הצעות

את ההצעות יש להגיש לתיבות המכרזים הממוקמות באגף הרכש, ענף מכרזים והתקשרויות, בניין תשתיות ושירותי מחקר על-שם ראול וגרציאלה דה-פיצ׳וטו, קומה 3.