מכון ויצמן עושה כמיטב יכולתו על מנת להנגיש את אתרי האינטרנט שלו בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 וחקיקת המשנה שהותקנה מכוחו. עם זאת, הואיל ואתרי אינטרנט רבים אשר מקושרים לאתרי המכון מופעלים ומתוחזקים פיזית על ידי גורמים שונים ולא על ידי אנשי אגף מערכות מידע במכון, אין באפשרותו של המכון לוודא כי אותם גורמים עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.

 

במקרה של טענה לאי עמידה של אתר כלשהו של המכון או אתר המקושר לאתר המכון בהוראות דין כלשהו בנוגע לנגישות, ניתן לפנות לרכזת הנגישות במכון, במייל:web-accessibility@weizmann.ac.il