מפת נגישות אינטראקטיבית

במפה האינטרקטיבית של המכון תכלו לסייר ולקבל מידע אודות הבניינים השונים במכון ואת הסדרי הנגישות בכל בניין
מפה