צו הרחבה להעסקת אנשים עם מוגבלות נובמבר 2014

חובת המעסיק עפ"י צו ההרחבה:
  • העסקת אנשים עם מוגבלות בשיעור של 3% מכלל עובדי המכון ביחסי עובד מעביד
  • מינוי ממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות במכון – מונתה אורית ויטרבו – ראש תחום שרותי עבודה סוציאלית.
 
הגדרת אדם עם מוגבלות:
"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".
 
תפקיד הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות:
  • להוביל את תהליך קידום העסקת עובדים עם מוגבלות בארגון
  • ללוות את הארגון ביישום התהליך, בהטמעה ובבקרה.
  • להיות הגורם המומחה בארגון בנושא
  • להכיר כלים ושירותים בתחום
  • להוות כתובת לפניות בארגון
  • ללוות את הגיוס בתהליך גיוס עובדים עם מוגבלות
  • ללוות את תהליך קליטת עובדים עם מוגבלות בארגון