קיימות לולאות שמע לכבדי שמיעה באולמות המכון, מכשירי שמיעה מסוג "לולאת השראה" זמינים בעמדות השירות השונות במכון כגון בדלפקי האולמות ובבתי הקפה.
ברשימת מבנים נגישים ישנם פירוט על הימצאות לולאות שמע במבני המכון.