ד"ר סתוית כוכבא

עובד/ת סוציאלי/ת וממונה על העסקת עובדים עובדים עם מוגבלות

טלפון
+972-8-934-4507
פקס
Email מיקום

WIS CALL

מוקד שרות מכוני

+972-8-934-3451