כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלויות בעת מתן שירות

 • דיבור ישיר אל האדם עם מוגבלות, בגובה העיניים. הוא הלקוח שלכם, ולא המלווה או המתרגם.
 • נדרש כלי כתיבה זמינים כדי שתוכלו לכתוב למי שמתקשה לשמוע או לזכור, וכדי שאדם המתקשה בדיבור יוכל לכתוב לכם.
 • בקשו את רשותו של האדם עם מוגבלות לפני שנוגעים בו, בחיית השירות שלו או באביזר העזר שלו.
 • אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות, לרבות באמצעי עזר או בשירותי עזר, אם אין ברצונו לעשות כן.

התאמת נהלים בקבלת קהל פרונטלית

 • איסור על דרישת תעודת נכה למעט עקיפת התור: אין לדרוש מאדם המבקש התאמות נגישות, להציג תעודה המעידה על מוגבלותו (למעט במידה ומבקש לעקוף את התור – ראו סעיף הבא)
 • פטור מהמתנה בתור: לבקשת אדם עם מוגבלות, יש לאפשר לעקוף את התור בכפוף להצגת תעודת נכה בה מצוין כי יש לו פטור מהמתנה בתור. שים לב, אין לדרוש תעודה מזהה.
 • הסתייעות בחיית שירות: יש לאפשר לאדם לקבל שירות תוך הסתייעות בכלב נחייה.
 • הסתייעות במלווה: יש לאפשר לאדם לקבל שירות כאשר הוא מבקש להסתייע במלווה מטעמו.
 • סיוע במילוי טפסים: לבקשת אדם עם מוגבלות, עזרו במילוי טופס .
 • מערכת עזר לשמיעה: יש לוודא כי היא מופעלת באופן רציף בשעות קבלת הקהל.
 • טיפול בחסמי נגישות: כאשר התאמות הנגישות הקיימות אינן מספקות את צרכי הלקוח, או שקיימים חסמים לקבלת שירות נגיש, הדרך לטיפול במצבים אלו היא לפנות לרכז/ת הנגישות בארגון.
 • עמדות נגישות: יש לשים לב כי קיימות קופות ועמדות נגישות לאנשים עם מוגבלות הכוללות את האביזרים הבאים:
  • דלפק נגיש
  • שולחן נגיש
  • מכשיר עזר לכבדי שמיעה
  • שילוט המציין "עמדה נגישה"