מינוי רכז נגישות בארגון

  • עפ"י סעיף 19מ"ב בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998, ותקנה 92 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות השירות) תשע"א 2011, קבע המחוקק כי מי שאחראי לאספקת שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים לפחות לרבות באמצעות חברת כוח אדם או קבלן, למנות מקרב עובדיו רכז נגישות. מוצע שאותו אדם יהיה עובד בתפקיד מנהלי הבקיא בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא עצמו יהיה אדם עם מוגבלות.
  • על הארגון מוטלת החובה להביא לידיעת הציבור ולידיעת העובדים את שמו של רכז הנגישות שמינה, מקום משרדו ודרכי הפניה אליו. צורת הפרסום תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות ( ראה התייחסות בנושא בסעיף 2.3 א' ).
  • עד 25.10.16 הרכז/ת יכול להיות אדם שאינו בעל הכשרה או ניסיון בתחום. לאחר מיכן יש לעבור הכשרה משמעותית בתחום (כגון קורס רכזי נגישות ו/או הכשרה משמעותית בנושא).

תפקיד רכז נגישות

  • מוקד ידע לארגון בנושא נגישות, מתוך הכרה וידיעת החוק והתקנות בנושא והכרת כל הסדרי הנגישות במכון.
  • מסירת מידע לציבור אודות הסדרי הנגישות במכון ויצמן, על התאמות הנגישות שבוצעו בשירות ובמקום, על אמצעי עזר ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה, ועל התאמות נגישות חלופיות.
  • תאום וקידום הטמעת נושא הנגישות במכון תוך יידוע בעלי התפקידים במכון מה מחובתם לבצע על מנת להנגיש את המכון במסגרת תפקידם.
  • שמירה על הסדרי הנגישות לטווח הארוך ועמידה בדרישות החוק והתקנות.
  • שמירה על מוניטין הארגון והימנעות ותביעות.