הגדרה של חיות הנחייה

חיה אשר אולפה באופן פרטני לבצע משימות עבור אדם עם מוגבלות, לרבות כלב נחיה. קיימים מגוון סוגי חיות שירות:
 • כלב שירות – כלב המאומן לסייע לאדם עם פגיעה בניידות או פגיעה בריאותית. סוגי המטלות שהכלב יכול לבצע כוללים: נשיאה, פתיחת דלתות, צלצול בפעמון, הפעלת לחצני מעלית, ייצוב אדם בזמן הליכה, עזרה לאדם לאחר נפילתו וכו.
 • כלב נחייה – כלב המאומן לשמש לסייע לאנשים עיוורים או ליקויי ראייה חמורים.
 • כלב שמיעה – כלב המאומן להתריע בפני אדם חירש או פגום שמיעה, על צלילים, למשל, דפיקה בדלת.
 • כלב התרעה – כלב המאומן לסייע לאדם עם התקפים, בהתאם לצרכיו. הכלב יכול לשמור על בעליו במהלך ההתקף, או להזעיק עזרה. קיימים כלבים שלמדו לחזות מראש התקפים ולהזהיר את בעליהם מראש.
 • כלב בהכשרה – כלב בתהליכי אימון להיות חיית שירות. כלב במהלך הכשרתו בעל זכויות זהות לחיית שירות.
 

הנחיות כלליות

 • עובד/מבקר זכאי להיכנס למכון ולמתקניו עם חיית שרות, למעט מעבדות, לחדרי מכונות ולאזורים אחרים שיכולים להוות סיכון לחיית השירות.
 • נציגי המכון, רשאים לבקש הצגת תעודה או סימן המעיד על היות החיה , חיית שירות.
 • אין ללטף את כלב הנחיה ללא רשות בעליה.

אחריות בעל החיה

 • כלב חייב להיות מחוסן ומורשה כנדרש על פי חוק
 • כלב שירות חייב להיות מלווה על ידי בעליו
 • על הבעלים להישאר בקרבתו של כלב השירות
 • כלב השירות חייב להיות מרוסן עם הרצועה בכל עת
 • כלב השירות צריך להיות מסוגל להגיב פקודות קוליות בכל עת, ולהיות בשליטה מלאה של בעליו
 • ככל האפשר, על כלב השירות לא להפריע לתלמידים אחרים ולסביבת הלמידה