Weizmann Institute of Science

חדשות

malaria vesicles
המחלקה למדעים ביומולקולריים
7 דצמבר 2017

חדשות נוספות

חדשות

פרסים והודעות

Prof. Yair Reisner

פרופ' יאיר ריזנר

זוכה פרס DKMS למדעים על שם מצ'טילד הרף
6 דצמבר 2017
Dr. Binghai Yan
זוכה פרס החוקר הצעיר מטעם האגודה הישראלית לפיסיקה
6 דצמבר 2017
Adam Rubin

אדם רובין

זכה בפרס לסטודנט בתחום הפיסיקה הניסויית, מטעם האגודה הישראלית לפיסיקה
6 דצמבר 2017