Weizmann Institute of Science

חדשות

חדשות נוספות

חדשות

פרסים והודעות

Shira Haber

שירה הבר (מקבוצת המחקר של ד"ר מיכל לסקס)

זכתה בפרס ההרצאה המצטיינת של תלמיד מחקר לשנת 2021 מטעם החברה האלקטרוכימית הישראלית
13 יולי 2021
Asya Svirinovsky

אסיה סווירינובסקי (מקבוצת המחקר של ד"ר מיכל לסקס)

זכתה בפרס הפוסטר המצטיין של תלמיד מחקר לשנת 2021 מטעם החברה האלקטרוכימית הישראלית
13 יולי 2021