Weizmann Institute of Science

חדשות

פרסים והודעות

Lavi Bigman

לביא ביגמן (מקבוצת המחקר של פרופ' יעקב לוי)

זכה בפרס מטעם פורום BioInnovators של חברת "טבע"
11 ינואר 2021
Dr. Ayelet Vilan

ד"ר אילת וילן רגב

זכתה בפרס למצוינות במחקר פני השטח מטעם אגודת הוואקום הישראלית
11 ינואר 2021