Weizmann Institute of Science

חדשות

חדשות נוספות

חדשות

פרסים והודעות

Prof. Jacob Klein
זכה במדליית הזהב של אגודת הכימיה הישראלית
10 נובמבר 2019
Prof. David Cahen
זכה בפרס הלמהולץ
10 נובמבר 2019
Dr. Rachel Mamlok-Naaman
נבחרה כיושבת ראש החטיבה החינוכית באגודה האירופית לכימיה וכחברה באגודה הבין-לאומית לכימיה יישומית
10 נובמבר 2019