הינך נמצא כאן

גינון


שטחי הגינון במכון באחריות תחום פיתוח ואחזקת גינון באגף תפעול כוללים 495 דונם.

שמו של הגינון במכון הולך לפניו. הגינות הן מהמרהיבות שניתן למצוא בישראל ומשמשות דוגמה לעוסקים בתחום.
 

פעולות להצלת עצים

תחום פיתוח ואחזקת גינון מבצע פעולות רבות להצלת עצים שניזוקו מפגעי מזג האויר או פגעי הזמן, לדוגמה -

תמיכה לענפים ותיקים, גדולים וכבדים באמצעות "קביים" שעוצבו, תוכננו ויוצרו במיוחד למטרה זו
שחזור שורשים וקיבוע העץ ע"י כבלים

תחנה מטאורולוגית

הוקמה תחנה מטאורולוגית במכון ויצמן. התחנה משפיעה באופן ישיר על כמויות המים להשקיה. ההשקיה במכון מתבצעת באופן מבוקר וממוחשב. חישוב הכמויות מתבסס על נתוני אידוי. התחנה המטאורולוגית מאפשרת קבלת נתוני אידוי מדויקים למכון ויצמן והקצאת כמות המים להשקיה מושפעת מהנתונים היומיים שיתקבלו מהתחנה ישירות למחשב מערכת ההשקיה.
 

לחץ לצפייה בנתוני התחנה המטאורולוגית
Username: weizmann1
Password: 123456