חברי הנהלה

 • שרית פירון

 • אורן הוד

 • לימור גנות

 • דייב גל

 • אברהם אסף

 • אברהם בן נפתלי

 • פרופ' אלון חן

 • פרופ׳ אלון הרמלין

 • גדעון המבורגר

 • ד״ר גל אביב

 • עמיר שאלתיאל

 • ד"ר ענת כהן דייג

 • רוני רוס

 • פרופ׳ רועי עוזרי

 • שי טייטלבוים

 • שמשון הראל

 • אלי כץ

 • טובה סגול

 • רותי תמיר

 • אילן ארצי

 • יעל אונגר

 • איתן הוד