Home / Sections / Briefs / Plants Rule He

חי, צומח

עובדות מפתיעות על החיים בעולם התגלו במעבדתו של פרופ' רון מילוא

english

דיווחים

5 נובמבר, 2018

.בני האדם מהווים רק  חלק קטנטן – 0.01 אחוז – מכלל מסת היצורים החיים בעולם, ובכל זאת, אנחנו אחראים על חלק ניכר מהכחדת שאר בעלי החיים

משחר הציוויליזציה ועד היום, הפעילות האנושית אחראית לירידת הבִּיוֹמָסָה הכוללת של יונקים בטבע – בים וגם ביבשה – ירידה של פי שישה, או ביותר מ-80 אחוז, כך לפי מחקר חדש שנערך במכון ויצמן למדע. בה בעת, קטנה הביומסה של הצמחים פי שניים מאז הופעתם של בני האדם על כדור הארץ, כתוצאה מכריתת יערות.

הממצא המפתיע שעולה מן המחקר הוא שצמחים עדיין שולטים בעולם – הם תופסים כ-450 גיגה-טון פחמן (Gt C) מתוך היקף הביומסה הכולל שהוא 550 גיגה-טון. לשם השוואה, חלקם של בני האדם הוא 0.06 Gt C בלבד, למרות ההשפעה העצומה שלנו. 

המחקר, שפורסם לאחרונה ב-Proceedings of the National Academy of Sciences, סקר את הביומסה הכוללת על פני כדור הארץ, בקרב כל צורות החיים. את המחקר ערך הדוקטורנט ינון בר-און ממעבדתו של פרופ' רון מילוא במחלקה למדעי הצמח והסביבה בשיתוף עם פרופ' רון פיליפס מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech). הוא מספק תמונה הוליסטית של הרכב הביוספרה ואפיון של דפוסים לפי קטגוריות טקסונומיות, גאוגרפיה ותזונה. לצורך הסקר ביצעו החוקרים ניתוחים נרחבים שהתבססו על מאות מחקרים קיימים.

ממצא מעניין נוסף שהופיע במחקר שבעוד שהביומסה של חיות בר ירדה בצורה חדה, המסה הכוללת של יונקים – כולל בני אדם וחיות מבויתות – גדלה פי ארבעה.

"לאורך ההיסטוריה האנושית הקצרה יחסית, חידושים חשובים כגון ביות חיות המשק, אימוץ אורח החיים החקלאי והמהפכה התעשייתית הגדילו את אוכלוסיית בני האדם באופן משמעותי, ויש להם השפעות אקולוגיות עצומות", מציינים מחברי המחקר. "השפעת הציוויליזציה על הביומסה העולמית אינה מוגבלת ליונקים בלבד: היא גם שינתה עמוקות את כמות הפחמן הכוללת בממלכת הצמחים".

Prof. Ron Milo is the incumbent of the Mary and Tom Beck-Canadian Center for Alternative Energy Research, which he heads, the Larson Charitable Foundation; the Ullmann Family Foundation; and the Zuckerman STEM Leadership Program. He is the incumbent of the Charles and Louise Gartner Professorial Chair