חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א 

סמסטר א, תשע"ה 2014-2015
 

מרצה
בועז קלרטג
שעת קבלה: ימי שני, 16-17
חדר 229, בניין שרייבר
טלפון: 03-6406957 
   

מתרגלים
אורי גרופל, לירן רותם 

הגשת תרגילים:
ציון הקורס הוא ציון המבחן הסופי, בתוספת בונוס על הגשת שיעורי הבית. 

הבונוס יחושב באופן הבא: עבור שני התרגילים הראשונים, חצי נקודה על כל תרגיל שהוגש. עבור כל אחד מעשרת התרגילים הבאים, ציון A מזכה בנקודה מלאה, ציון B בשני שליש נקודה, וציון C בשליש בלבד. 

נסיבות מיוחדות הקשורות להגשת התרגילים (מחלה, מילואים, הריון וכולי) ידונו על ידי המתרגל בסוף הסמסטר. 

שיעור:
ימי שני, 14-16, דן דוד 002 
ימי שלישי, 12-14, נפתלי 201

מבחן סופי:
מועד א: יום חמישי, 5/2/15, תשע בבוקר.
מועד ב: יום שישי, 6/3/15, תשע בבוקר. 

סילבוס:
הקורס מחולק לשלושה חלקים: אינטגרלים, סדרות וטורי פונקציות (כולל טורי פורייה), ופונקציות במספר משתנים. ראו פירוט להלן. 

ספרות מומלצת:
אני מתכוון ללמד את הקורס פחות או יותר לפי הרשימות של פרופ' שירי ארטשטיין-אבידן. 
בנוסף, יש מבחר עצום של ספרים המכסים את החומר של הקורס, כמו למשל:

  • ד. מייזלר, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
  • מ. הוכמן, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
  • חשבון אינפינטסימלי I+II, האוניברסיטה הפתוחה
  • V.A. Zorich, Mathematical Analysis I+II, Springer (המקור ברוסית)
  • M. Spivak, Calculus, Publish or Perish
  • R. Courant & F. John, Introduction to Calculus and Analysis I+II, Springer

הספר של מייזלר מכיל את רוב החומר (חוץ מטורי פורייה). לא נמשיך מעבר לפרק ל' בספר של מייזלר. אצל הוכמן ואצל ספיבק אין פונקציות במספר משתנים, אבל הם מסבירים בצורה ברורה ומפורטת פונקציות במשתנה אחד. טורי פורייה יש אצל Courant & John (כרך ראשון) ואצל Zorich (כרך שני). 

בחינות:
מועד א, והצעת פתרון שכתבו המתרגלים.
מועד ב, והצעת פתרון שכתבו המתרגלים