פונקציות ממשיות 

פונקציות ממשיות 
סמסטר א, תשע"ד 2013-2014
 

מרצה: 
בועז קלרטג
שעת קבלה: בתיאום מראש
חדר 229, בניין שרייבר
טלפון: 03-6406957 
  

מתרגל: אורי גרופל. 

שיעור:
ימי ראשון, 10-12, שנקר 104 
ימי שלישי, 13-14, שנקר 104 

תרגול:
ימי ראשון, 15-16, שנקר 104 

הגשת תרגילים:
חשוב מאוד. תרגילי הבית נמצאים באתר המתרגל. 

כל תרגיל בית שיוגש, ויקבל ציון עובר, יזכה את מגישו בתוספת נקודה שלמה לציון הסופי. התוספת המקסימלית היא עשר נקודות (יהיו כנראה 12 תרגילים). כדי לקבל ציון עובר, צריך להמחיש ניסיון רציני לפתור את השאלות בתרגיל. 

מבחן סופי:
מועד א: יום ראשון, 9/2/14, תשע בבוקר. 
מועד ב: יום שני, 4/8/14, תשע בבוקר 

ספרות מומלצת: 
 

 • יורם לינדנשטראוס, בנימין ווייס, אמנון פזי, מבוא לאנליזה מודרנית , הוצאת אקדמון.
 • E. M. Stein, R. Shakarchi, Real Analysis, Princeton University Press.
 • R. L. Wheeden, A. Zygmund, Measure and Integral, Taylor & Francis.
 • T. Tao, An Introduction to Measure Theory, American Mathematical Society.
 • A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Introductory Real Analysis, Dover (אומרים שעדיף לקרוא את המקור ברוסית).

שונות 
 

 • סילבוס 
   
 • אטיוד לפסנתר של ליגטי בשם "מדרגות השטן", שנכתב כנראה בהשראת פונקצית קנטור, אפשר לשמוע כאן. 
   
 • רשימת משפטים למבחן נמצאת כאן.
   
 • דוגמא נוספת למבחן.
   
 • המבחן הסופי: מועד א , מועד ב 
English