הסטוריה של המדעים

                                        קורס העשרה לתיכון

                                                נאסף ונערך ע״י פרופ׳ צבי קם


                הקש על שם המדען מתחת תמונתו להצגת דף המסכם את עבודתו המדעית

Digital Technologic Romantic Enlightenment Reason Renaissance Medieval Ancient-Classic

--- אפלטון ----- --- אלחאזן ------ ----- גלילאו ------ ---- ניוטון ----- ----- אוילר ----- ----- דארוין ---- --- איינשטיין ---- ---- הוקינג----
--עתיק וקלאסי---ימי הביניים------התחיה-------התבונה-----הנאורות----הרומנטיקה---הטכנולוגי----הדיגיטאלי-----
------ 21C ------------ 20C ----------- 19C ---------- 18C --------- 17C ---------- 16C ----------- 6-15C ----------- BC-5C ----


                                            הפרקים    The download attribute

    הקש על הבלונים להורדת ״קרא אותי״

    ReadMe.rtf