קורונה

בזמן התפרצות מגפת הקורונה בישראל, במהלך החדשים מרץ-מאי 2020, הובלתי צוות מומחים חיצוני, שפעל בהתנדבות ויעץ למל"ל לגבי מדיניות ההתמודדות עם המגפה. אנו מודים למל"ל, אשר קיבל את האחריות ל"תיכלול" ההתמודדות ברמה הלאומית, ולממשלה על נכונותם להקשיב לניתוחי הצוות, למסקנותיו ולהמלצותיו. הדבר איפשר לנו לתרום להתמודדותה של ישראל עם משבר חסר תקדים. חלק מתוצרי עבודת הצוות מובא בדף זה. תוצרים אלה משקפים את תובנות הצוות ועמדותיו, אשר אינן מזדהות בהכרח עם אלה של המל"ל או של משרדי הממשלה.

  1. הדו"ח המסכם (10/5/20)- דו"ח זה מסכם את עיקרי הניתוחים והתובנות של הצוות, ומציג ראייה שלמה והמלצות מפורטות עבור ניהול משק וחברה מתפקדים בצורה בטוחה בנוכחות הנגיף עד לפיתוח חיסון. בפרט, מציג הדו"ח מספר יכולות וגופים, שאת הקמתם הכרחי היה להשלים באופן מיידי כדי להמנע מהתפרצויות, אשר תאלצנה השבתה מחודשת של המשק ושל החברה. אילו מומשו המלצות אלה, ניתן היה בסבירות גבוהה להמנע מסגרים נוספים לאחר הסגר הראשון.
  2. מצגת, שהוצגה למדעני מכון ויצמן ב-5/5/20 - המצגת מתארת את הנושאים בהם עסק הצוות לאורך התפתחות המגפה בישראל, את דרך עבודתו, מסקנותיו והמלצותיו, ואת תרומתו לתהליך קבלת ההחלטות. דרך הצגה זו מוארים היבטים מרכזיים בתהליך ניהול המשבר בישראל, ובפרט מחלוקות וסיכונים עמם נדרש היה להתמודד.
  3. סרטון המצגת, שהועברה ב-7/5 במסגרת "קרב מדע" של האקדמיה הצעירה הישראלית וגל"צ.
  4. הסבר (מלא, מקוצר) של הסכנה שבנקיטת מדיניות חסינות עדר. 
  5. הסבר של הערכת מספר נשאי הנגיף, אשר אינם מפתחים תסמינים.