מדע, אמנות, ומה שביניהם

יואב ברנר
"מטריקה"
מרכז הכנסים על-שם דוד לופאטי, מכון ויצמן למדע, רחובות

בתורת היחסות הכללית, מתואר (מתמטית) שדה הכבידה באמצעות העקמומיות של המרחב-זמן, או כפי שמכנים זאת הפיסיקאים, ה"מטריקה". לפי תפיסה זו, ה"מטריקה", מתארת מעין יריעה דינמית, רציפה ושלמה המושפעת מהזיקה בין העיוות של המרחב-זמן לבין מקורות האנרגיה והמאסה שבתוכו.

יואב ברנר מנסה להעביר את התפיסה החזותית של ה"מטריקה", היריעה היקומית, על ארבעת ממדיה, לציורים על בדים דו-ממדיים גדולים. שילוב הממדים, וסדרי הגודל עוברים תחת ידיו מעין "הצפנה חזותית" של צורות וצבעים. האירועים המתחוללים ב"מטריקה" שלו, נתונים למחשבותיהם ולדמיונותיהם של המתבוננים ביצירות.