Weizmann Institute of Science

חדשות

importins
המחלקה למדעים ביומולקולריים
11 דצמבר 2018

חדשות נוספות

חדשות

פרסים והודעות

Prof. Lucio Frydman
זכה בפרס מצוינות בתחום התהודה המגנטית במסגרת הסימפוזיון האנליטי המזרחי
9 דצמבר 2018
Dr. Igal Levine

ד"ר יגאל לוין (מקבוצתו של פרופ' דוד כאהן)

זכה בפרס המצגת המצטיינת מטעם האגודה לחקר חומרים ופני שטח (MRS )
10 דצמבר 2018
Jenny-Lee Mathias

ג'ני לי מטיאס (מקבוצתה של ד"ר אוליאנה שימנוביץ)

זכתה בפרס המצגת המצטיינת בסמינר בת שבע דה רוטשילד
10 דצמבר 2018