מדע, אמנות, ומה שביניהם

אור רביב
"עד כאן"
בניין המינהלה על-שם סטון, קומה שלישית.

אור רביב, מתכנת מקצועי ובוגר המדרשה לאמנות בבית-ברל, 2013, חוקר בעבודותיו הדיגיטליות את שאלת קו הסיום. איך יודעים שהציור "גמור"? מתי יודע הצייר שעליו לעצור?
עבודותיו מתכתבות, מעבר לפער השנים, עם ציוריו של טרנר. כמו טרנר, גם רביב מתחיל את העבודה בהנחת שכבות שונות, זו על זו, וממשיך אותה בתהליך של מחיקה, וגילוי של קטעי שכבות עמוקות שמנהלות תקשורת מורכבת עם השכבות שמעליהן ותחתיהן. הגוונים העזים מזכירים את טרנר, בעוד הקווים החוזרים שוב ושוב על תנופה שמבטאת את מידות הגוף האנושי, מזכירות את "הציור האוטומטי" מיסודם של ז'אן ארפ ואנדרה מאסון. ההיסטוריה, אם כך, נוכחת בעבודות הדיגיטליות העכשוויות של רביב.